Hopp til innhold

26 milliarder til ny Ringeriksbane

Regjeringen vil bruke 26 milliarder på Ringeriksbane og ny E16 til Hønefoss. Satsingen skal gi kortere togreise til Bergen. Byggingen vil starte trolig i 2019 og vil være ferdig i 2024.

Ringeriksbanen

EN JAFS JERNBANE: Statsminister Erna Solberg la idag frem planer om ny Ringeriksbane på Sundvolden der ny stasjon vil ligge. Krfs leder Knut Arild Hareide deltok på pressekonferansen sammen med finansminister Siv Jensen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og Venstreleder Trine Skei Grande

Foto: Anette Skafjeld / NRK


– Ringeriksbanen er et prosjekt som har vært diskutert lenge, nå gjør vi noe med det, sier statsminister Erna Solberg (H).

Tanken om en Ringeriksbanen ble for første gang lansert for over 125 år siden.

– Veiprosjektet E16 Skaret til Hønefoss har ventet på nødvendige avklaringer. Når Jernbaneverket og Statens vegvesen nå får klarsignal til å begynne planleggingen er målet anleggsstart for både vei- og baneprosjektet i 2019, sier Solberg.

I strålende solskinn presenterte statsministeren planene om jernbanesatsningen sammen med finansminister Siv Jensen (Frp), samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande på Sundvolden ved Tyrifjorden.

Det er nettopp her på Sundvolden hvor en av de nye stasjonene er planlagt-

En togbit

Regjeringen hadde for anledningen fått laget en marsinpankake formet som et togsett. Som bildet viser forsynte politikerne seg av hver sin kakebit eller vogn nettopp for å illustrere at togstrekningen mellom Oslo og Bergen vil bli kortere.

Samtlige stortingspartier lovet i forrige valgkamp å bevilge penger til bygging av Ringeriksbanen slik at arbeidet kunne starte i 2018.

Nå vil prosjektet igangsettes trolig et år senere.

Binde sammen landsdeler

Planen er at Ringeriksbanen og E16 skal binde Ringeriksregionen sammen med Osloregionen, tettstedene og turiststedene oppover i Hallingdal skal bindes tettere mot Østlandet.

– Oslo og Bergen kommer én time nærmere hverandre i reisetid, forteller Solberg, som selv er fra Bergen.

– Vei og jernbane skal planlegges som et felles stort prosjekt. Ringeriksbanen er viktig både for Ringeriksregionen og alle steder langs banen mellom Oslo og Bergen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

– Med Ringeriksbanen vil vi få en forbedring av reisetiden for tog mellom Oslo og Hønefoss og andre stasjoner på Bergensbanen. Sammen med en ny og sikker E16 fram til Hønefoss legges det til rette for at Ringeriksregionen blir integrert med hovedstadsregionen i et felles bo- og arbeidsmarked, sier Solvik-Olsen.

Ringeriksbanen

NY STASJON HER: Statsminister Erna Solberg la idag frem planer om ny Ringeriksbane på Sundvolden der ny stasjon vil ligge. Krf-leder Knut Arild Hareide var også til stede på pressekonferansen sammen med finansminister Siv Jensen, samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, og Venstreleder Trine Skei Grande.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Ferdig i 2024

Målet er at utbyggingen skal være ferdig i 2024. Prisen er på 26 milliarder kroner.

Jernbanen vil stort sett gå i tunnel fra Sandvika til Sundvollen, der det er planlagt en ny stasjon. Herfra skal vei og bane krysse Kroksund og gå i felles trasè mot Hønefoss. Ringeriksbanen skal bygges med dobbeltspor.

Alternativet med jernbanetrasè over Åsa er lagt bort.

Ringeriksbanen: Anbefalt trase

Kritikk

Jernbaneverket og Statens vegvesen er bedt om å se nærmere på tre alternative traseer på en del av strekningen med store kultur-, landbruks- og naturverdier. I fjor gikk åtte miljøorganisasjoner ut og krevde at prosjektet stanses fordi vei og bane skal gå over verneverdige våtmarksområder og verdifull matjord.

Se regjeringens egen video på YouTube her: (Kilde Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Norconsult)

AKTUELT NÅ