Hopp til innhold

Riksrevisjonen: Regjeringens samordning for å nå Norges klimamål er for svak

Det går fram av en rapport som Riksrevisjonen la fram i dag.

Dette er kritikkverdig, sier Riksrevisjonen i rapporten.

– Klimaendringene krever en omfattende omstilling på mange områder. Da er det avgjørende at departementene samarbeider, at arbeidet koordineres, og at det er tydelig hva de enkelte departementene skal bidra med. Vår undersøkelse viser at denne samordningen er for svak. Det øker risikoen for at Norge ikke når klimamålene, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Klimamålene er lite konkretisert og forpliktende formulert i de enkelte departementene. Det mangler en plan som viser hvilke departementer som har ansvar for å videreutvikle virkemidler, og når det skal skje. Og arbeidet med den videre utviklingen av virkemidler er til dels lite konkretisert, ifølge rapporten.

Rapporten påpeker også at det er usikkert i hvilken grad det blir mulig å kjøpe utslippsenheter, skogkreditter og kvoter i utlandet for å nå Norges klimamål.

MDG krever at Støre kommer til Stortinget for å redegjøre for hvordan regjeringen skal nå klimamålene.

– Rapporten viser at Støre ikke har kontroll på klimapolitikken. Regjeringen kritiseres for manglende overordna styring og manglende åpenhet om usikkerhetene knyttet til om vi når målene eller ikke. Det er svært alvorlig. Å sørge for at vi unngår katastrofale klimaendringer, er dagens politikeres viktigste oppgave. Her har både denne og tidligere regjeringer sviktet, seier parlamentarisk leder i MDG, Lan Marie Berg.

– Regjeringen lovet å telle utslipp som de teller penger, og gjøre klima til rammen for all politikk. Riksrevisjonen sier deres innsats er «kritikkverdig». Det er alvorlig. En av regjeringens viktigste ansvarsoppgaver er å kutte utslipp i møte med en global klimakrise, men gjennomføringen står til stryk, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

lan-marie-berg

Ber Støre orientere Stortinget om korleis klimamåla skal nåast

MDG krev at Jonas Gahr Støre kjem til Stortinget for å gjere greie for korleis regjeringa skal nå klimamåla.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no