Hopp til innhold

Riksrevisjonen kommer med alvorlig kritikk av det offentliges innsats mot vold i nære relasjoner

Riksrevisjonens nye rapport viser alvorlige svakheter ved myndighetenes innsats mot vold i nære relasjoner.

– Det er risiko for at de voldsutsatte ikke får den hjelpen de trenger, skriver Riksrevisjonen i en pressemelding.

Riksrevisjonen sin undersøkelse viser at offentlig ansatte er usikre i forholdet mellom taushetsplikten og avvergingsplikten, og at de ikke vet når avvergingsplikten gjelder.

– Om det er en ting jeg håper fester seg med denne rapporten, så er det at avvergingsplikten går foran taushetsplikten, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

Alle har en lovpålagt plikt til å avverge alvorlige straffbare handlinger som følger av straffeloven. Det omfatter blant annet voldtekt, drap, mishandling i nære relasjoner og overgrep mot barn. Avvergingsplikten inntrer når det virker sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått, opplyser Riksrevisjonen.

Justis- og beredskapsdepartementet har i flere år jobbet med en veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen. Utkastet er fortsatt til behandling i departementet. De sier at veilederen skal bli ferdig før sommeren.

Samtidig har politiets oppklaringsprosent gått ned, selv sakene blir prioritert. Årsaken er ifølge informanter i politiet at sakene er krevende å etterforske, det er ofte manglende bevisgrunnlag, etterforskningskapasiteten er begrenset og det er stor utskifting av medarbeidere på dette området.

En lang saksbehandlingstid i politiet er ofte en årsak til at domstolene gir strafferabatt. Det kan gå ut over den forebyggende effekten av straff.

– Manglende oppfølging og reaksjon på brudd på besøksforbud går utover den voldsutsattes sikkerhet og trygghetsfølelse, sier riksrevisor Schjøtt-Pedersen.

Både politi og barnevern kan gi personer sperret adresse for å beskytte dem. Barnevernet plikter å informere politiet så snart som mulig når de vedtar skjult adresse. Det skjer ikke i alle tilfeller, noe Riksrevisjonen mener Barnevernet må bli bedre til.

– Alt annet er uakseptabel, sier Schjøtt-Pedersen.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no