Opnar for omplassering av uvaksinerte

Helsedirektoratet opnar i eit brev for at helsepersonell som ikkje er vaksinerte kan bli omplassert dersom arbeidsgjevar meiner det er naudsynt. Dei opnar også for at det kan bli sett i verk forsterka smitteverntiltak. Direktoratet understrekar at det er frivillig å vaksinere seg, men at arbeidsgjevar har eit ansvar for å sikre forsvarlege helsetenester, og verne pasientar mot smittefare.

Uvaksinerte tilsette i helse- og omsorgstenesta er ein større fare for pasientar enn dei som er vaksinert, skriv Helsedirektoratet.

Nyhetstips 03030

Er du der det skjer eller vet noe vi burde vite? Ta kontakt på 915 03030 eller 03030@nrk.no