SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Selje kommune:

Lag og organisasjonar i Selje

Omtalane er ordna etter startår:

Publisert 06.03.2001 15:30. Oppdatert 08.03.2007 09:41.

Selje Indremisjonsforening

skipa 1868.

Borgundvåg Misjonsforening

skipa 1884 av Johan Kjøde.

Selje Fråhaldslag

skipa 1890 av Zakarias Kvamme.

Stadlandets Laksefiskerforening

skipa 1894. Foreninga hadde som første føremål å motarbeide ei lov frå 1891, som fastsette fredingstider for laksen.

Nordstranda kristelege ungdomslag

(Stadlandet) skipa 1898. Starta bibliotek for heimlån, og reiste 1913 krossen på Dragseidet som tjodveg og minnestein over omkomne fiskarar 1938. På denne er det seinare festa minneplate over falne i 2. verdskrig frå Stad.

Hove Kristlege Ungdomsforening

skipa 1900. Drive fram til 1940. Losje Statt av IOGT skipa 1906. Dette var ein vidareføring av ein barnelosje skipa 1903. Dei gav ut det handskrivne medlemsbladet ”Samhald”.

Selje Fiskeriforening

skipa 1906, nest eldste fiskarlaget i fylket etter Florø.

Losje Statt av I.O.G.T.

skipa 1906. Dette var ein vidareføring av ein barnelosje skipa 1903. Dei gav ut det handskrivne medlemsbladet ”Samhald”.
- Sjå elles under Sogn og Fjordane fylke – artiklar om Fråhaldsrørsla og Nordfjord distriktslosje av I.O.G.T..

Losje Ulabrand

i Refsnes krins skipa 1907.

Selje Sanitetsforening

skipa 1911 av Sara Jensen og Inga Nybø.

Barmøen og Pollernes Fiskeriforening

skipa 1914. Frå 1938 Barmøy Fiskarlag.

Stadlandet fiskarlag

skipa 1918.

Ungdomslaget "Arne Garborg"

skipa 1924. For grendene kring Moldefjorden.

Framtidsvon ungdomslag

i Kjødepollen vart skipa i 1925.

Stor- og Vårsildlaget

skipa i 1929 lokallag i Selje. Seinare gjekk dette og liknande lag lang kysten inn i Noregs Sildesalslag. – Sjå meir under Sogn og Fjordane fylke – Næringsorganisasjonar.

Pinsevenene

skipa eiga gruppe på Stadlandet i 1931 med Hans Drage som leiar. I 1947 fekk pinsevenene sitt eige hus, Filadelfia, og lyden talde i 2002 kring 80 medlemer.

Barmøy ungdomslag

skipa 1918. Eige hus 1933.

Selje Idrettslag

skipa 1937

Barmøy Kristelege ungdomslag

skipa 1943.

Ungdomslaget "Framsteg"

Selje skipa 1946. Eit framhald av Hove Kristelege ungdomslag. Bygde saman med Selje Idrettslag Selje Samfunnshus i 1954.

Stadlandet Ungdomslag

skipa 1947.

Stadlandet Idrettslag

skipa 1949.

Stadlandet skulemusikk

vart skipa i 1966.

Selje Skulekorps

skipa i 1970.

Flatraket skulekorps

vart skipa i 1970

Flatraket Idrettslag

vart skipa i 1976.

Årsheim Idrettslag

skipa 1977.

Selje næringsforening

som omfattar alle næringslivsbransjar i kommunen, vart skipa i 2007.


MEIR OM SELJE 
Selje kommune

 
Historia i Selje
Industri og næring i Selje
Kjende personar i Selje
Kommunehistoria i Selje
Krigshistoria i Selje
Kyrkjer i Selje
Samferdsle i Selje
Skular i Selje
Verd å sjå i Selje

 
Video frå Selje
Lyd frå Selje
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no