SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Historia i Selje

«Sejlskøite i storm». Måleri av Isak Refsnæs i Selje i 1904. (Foto utlånt av Rune Anda).
«Sejlskøite i storm». Måleri av Isak Refsnæs i Selje i 1904. (Foto utlånt av Rune Anda).

Fornfunn

Fornfunn frå steinalderen er rikast kring Moldefjorden og Barmen. Her er det spor av mange buplassar og gravrøyser. På Barmen står ein runestein kalla Kortvarden med 24 teikn frå den eldre runerekkja.

Publisert 06.03.2001 14:16. Oppdatert 13.02.2007 15:13.

Jernaldergard

Frå jernalderen er det funne ein stor jernaldergard i Kvennhaugdalen i Selje. Utgravingar i 1974 avdekka m.a. eit 28 meter langt hus, og at garden hadde vore i bruk i 650 år.

Då Harald Hårfagre la under seg Firdafylke

I Snorre Sturlason sine kongesoger vert det fortalt korleis Harald Hårfagre – etter å ha lagt under seg Trøndelag og Møre – reiste sørover og la under seg Firdafylke.

Selje kloster og Sunniva-legenden

Klosteret på vestsida av Seljeøya er truleg den eldste kristne heilagstaden i Noreg. Den fortel om den irske kongsdottera Sunniva, som saman med ein liten flokk rømde Irland då ein vikinghøvding ville gifte seg med henne.

Dragseidet som tjodveg

Dragseidet er det lågaste fjellpasset over Stadhalvøya. For å sleppe å segle det verharde Stadhavet, har sjøfarande frå forhistorisk tid drege båtane over det låge Dragseidet, derav namnet. Skipa vart dregne over rullande stokkar.

Siste norske korsferda frå Selje?Svensk åtak på Selje kloster?Ulukker i Selje

I kystkommunen Selje er drukningsulukkene tallause. Stadhavet er eitt av dei mest frykta havstykka på Norskekysten.

Gamle handelsstader og gjestgjevarar

- sjå: Industri og næring i Selje.

Myrmannsvesenet i Selje

Myrmannsvesenet” vart eit omgrep som oppsto frå 1876 kring striden om røysteretten i Noreg.

Skogreising i Selje

starta på Eirsholmen i Moldefjorden i 1876, der sokneprest Johan Daniel Stub Landmark planta ut fure, lerk, gran og fleire lauvtresortar. Skogselskapet har reist ein minnestein for Landmark på øya.

Lokalt kystmuseum i HoddevikbudaLag og organisasjonar i Selje

Oversyn over ein del av dei lokale laga og organisasjonane i Selje.

Helsestell i Selje

Distriktslegetenesta i landsdelen vart organisert 1802, men det skulle gå heilt fram til 1921 før Selje vart eige legedistrikt.

Almuebibliotek

vart skipa i 1834 på prestegarden i Selje av prost Wilhelm Koren (sjå denne under Kjende personar i Selje fødde år 1700-1900). Prosten kosta boksamlinga av eigne midlar.

Kraftforsyning i Selje

Selje kommune kjøpte Skorgevassdraget ved Kjødepollen for 15.000 kroner i 1918 med tanke om å byggje kraftverk i Gryttingfossen.

MEIR OM SELJE 
Selje kommune

 
Historia i Selje
Industri og næring i Selje
Kjende personar i Selje
Kommunehistoria i Selje
Krigshistoria i Selje
Kyrkjer i Selje
Samferdsle i Selje
Skular i Selje
Verd å sjå i Selje

 
Video frå Selje
Lyd frå Selje
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no