SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kyrkjer i Selje

Selje kyrkje.
Selje kyrkje.
Fram til 1900 høyrde Vågsøy under Selje sokn.

Publisert 06.03.2001 12:24. Oppdatert 01.09.2006 10:06.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Om prestegard og tettstad [WM]  · Tidlegare ordførar Ragnvald Berge fortel om utviklinga av Selje sentrum, og den spesielle prestefrua Maren Sørensdotter som "sleit" ut fleire prestar, plasseringa av kyrkja og Selje som kommunesenter for vågsøyværingane.
  • video Om prestegard og tettstad (BREIBAND) [WM]  
Klosteret på Selja.

Selje kloster og Sunniva-legenden

- den tidlegaste kyrkja.

Seljekyrkja flytta til fastlandet

Den fyrste soknekyrkja i Selje låg på Selje kloster, men vart seinare flytta til Bø på austsida av Selja.

Søre luten hadde kapell på Silda

Heilt fram til 1900 sokna Vågsøy formelt under presten i Selje, men lang reise over fårefulle hav gjorde at det alt i mellomalderen vart bygd eit kapell på øya Silda.

Selje kyrkje

Bygd 1866. Arkitekt J.H. Stockfledt. Altertavle frå 1866, av Johannes Ludvig Losting (kopi av Rubens-måleri). I kyrkja finst fleire portrettmåleri av geistlege, m.a. av ”diktarpresten” Claus Frimann. Segna vil ha det til at kyrkja skulle reisast på Nabben, men ein storm løyste kyrkje-tømmeret som låg på sjøen. Der dette rak i land, vart kyrkja bygd.
Selje kyrkje. Foto: Ottar Starheim


Folket på Stad sokna til Åheim

Truleg høyrde både Vanylven og Rugsund til Selje prestegjeld i mellomalderen.

Leikanger kyrkje

Bygd 1866 på Stadtlandet. Arkitekt Lars Sølvberg. I koret heng tre altertavler: Katekismetavle frå 1600-talet, altertavle frå 1694 som tidlegare stod i Selje kyrkje, og tavle over alteret frå 1895, måla av Hanna Lund. Preikestol frå 1596 (frå Selje kyrkje), kyrkjebøsse og alterstakar frå 1600-talet. - Les elles om ”Kyrkjeklokka som sprakk av glede” under Ervik kapell.

Ervik kapell

Bygd 1970. Minnekapell etter hurtigruta Sanct Svithun-forliset i september 1943.

MEIR OM SELJE 
Selje kommune

 
Historia i Selje
Industri og næring i Selje
Kjende personar i Selje
Kommunehistoria i Selje
Krigshistoria i Selje
Kyrkjer i Selje
Samferdsle i Selje
Skular i Selje
Verd å sjå i Selje

 
Video frå Selje
Lyd frå Selje
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no