SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Krigshistoria i Selje kommune:

Sanct Svithun-forliset

D/S «Sanct Svithun»- forliset utanfor Ervik på Stad den 30. september 1943 er ei av dei mest dramatiske hendingane på Norskekysten under 2. verdskrig.

Publisert 06.03.2001 15:44. Oppdatert 10.05.2004 15:12.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Hurtigruteskipet som var bygt for Stavangerske Dampskipsselskap i Danzig i Polen i 1926 var på 1.345 bruttotonn. Det var på sørgåande då det på ettermiddagen ca. klokka 18:45 vart bomba av seks allierte fly på Stadhavet.

Ei bombe råka skipet like framfor skorsteinen og sette «Sanct Svithun» i brann. Skipet vart sett på grunn ved Kobbeholmen vest for fjellet Hovden ved Ervik.

Bygdefolket berga mange

Ved ein heltemodig innsats som det går gjetord om, berga Ervik-folket i robåtar 75 eller 76 menneske frå å drukne. Dei berga mange frå Buholmen ved å fylgje båra inn under klippane, og ro på dragsuget ut att i smul sjø.

Norsk og tyske omkom

Ein er ikkje heilt sikre, men meiner at 19 av mannskapet og 22 eller 26 norske passasjerar omkom. I tillegg omkom mellom 10 og 12 tyske soldatar.

Blant dei omkomne var Håkon Bjørlykke frå Stadlandet, som var postmann ombord på hurtigruteskipet.
Samuel Alshager var kaptein på skipet frå 1928 og til det forliste.

Vraket glei seinare ut av Kobbeholmen og sokk på djupare vatn.

Strid om minnekapell

Under krigen freista Quisling-regjeringa å utnytte den allierte bombinga av «Sanct Svithun» i propagandakrigen:
Dei ville byggje eit minnekapell i Ervik, men planen møtte sterk motstand og vart sabotert av lojale nordmenn så godt det let seg gjere. Kaptein Samuel Alshager meinte imidlertid at minnekapellet måtte sjåast uavhengig av krigssituasjonen, og støtta at det vart reist som eit minne om dei omkomne.

Kapellet vart bygt

I 1970 vart minnekapellet etter ulukka bygt i Ervik. Skipsklokka frå vraket vart berga og vert nytta som kyrkjeklokke i kapellet. I kapellet er det også ei lita minneutstilling kring forliset.

Sjå også:
· Historia i Selje
· Krigshistoria i Selje
· Samferdsle i Selje
· Ulukker i SeljeMEIR OM SELJE 
Selje kommune

 
Historia i Selje
Industri og næring i Selje
Kjende personar i Selje
Kommunehistoria i Selje
Krigshistoria i Selje
Kyrkjer i Selje
Samferdsle i Selje
Skular i Selje
Verd å sjå i Selje

 
Video frå Selje
Lyd frå Selje
KRIGSHISTORIE 
Krigshistoria i Askvoll
Krigshistoria i Aurland
Krigshistoria i Balestrand
Krigshistoria i Bremanger
Krigshistoria i Eid
Krigshistoria i Fjaler
Krigshistoria i Flora
Krigshistoria i Førde
Krigshistoria i Gaular
Krigshistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gulen
Krigshistoria i Hornindal
Krigshistoria i Hyllestad
Krigshistoria i Høyanger
Krigshistoria i Jølster
Krigshistoria i Leikanger
Krigshistoria i Luster
Krigshistoria i Lærdal
Krigshistoria i Naustdal
Krigshistoria i Selje
Krigshistoria i Sogndal
Krigshistoria i Solund
Krigshistoria i Stryn
Krigshistoria i Vik
Krigshistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no