SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Lyd frå Sogn og Fjordane fylke

Fleire innslag som også handlar om oppgåvene til Staten og fylkeskommunen i Sogn og Fjordane er å finne under dei einskilde kommunane i kolonna til høgre.

Publisert 18.12.2002 14:22. Oppdatert 20.12.2002 16:05.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
 • video Ingolf Christensen talar 1940 [WM]  Fylkesmann Ingolf Christensen talar i radio 4. juli 1940 i eigenskap av formann i det norske administrasjonsrådet som vart skipa for å styre den sivile norske administrasjonen etter den tyske invasjonen i 1940.
 • video Konrad Sundlo talar 1940 [WM]  Nazi-fylkesmann Konrad Sundlo - fylkesmann 1944 -1945, held radioforedrag i 1940: Som norsk oberst og leiar i IR 15 gav han opp forsvaret av Narvik, og fortel om det. I utdraget gjev han til kjenne sine Hitler-sympatiar.
 • video Avskilsintervju med Fylkesmann Schei 1971 [WM]  Avskilsintervju med fylkesmann Nicolai Schei i 1971, der han fortel om arbeidet som leiar av Forsyningsdirektoratet under 2. verdskrig, arbeidet i Schei-komiteen og om fylkesmannstida i Sogn og Fjordane. Intervjuar Johannes Tvedt.
 • video Portrett av Ingvald Ulveseth [WM]  Fylkesmann Ingvald Ulveseth i portrettintervju med Inge Kjell Holme i 1990.
 • video Fylkesrådmann Lundevall tiltrer 1977 [WM]  Intervju med den nytilsette og 33 år gamle fylkesrådmannen i Sogn og Fjordane i 1977. Intervjuar Ottar Starheim.
 • video Oppgjeret kring Ålfotskandalen [WM]  
 • video Oppgjeret kring Ålfotskandalen (BREIBAND) [WM]  · Skittentøyvasken kring Ålfot-saka vart det bitraste oppgjeret i fylkestinget nokon sinne: Høyr den kvasse reprikkvekslinga mellom Gjert Hegrenæs og fylkesmann Ingolf Christensen.
 • video Fylkesmannen om Ålfotkraftverka [WM]  
 • video Fylkesmannen om Ålfotkraftverka (BREIBAND) [WM]  · Fylkesmann Ingolf Christensen var først skeptisk til kraftutbyggjing i Ålfoten, men vart i 1917 riven med av framtidsvyane som mange hadde om kva elektrisk kraft kunne brukast til...
 • video Portrett av Ola M. Hestenes [WM]  
 • video Portrett av Ola M. Hestenes (ISDN) [WM]   Portrett med Ola M. Hestenes, fylkesordførar 1975-1987. Første fylkesordførar etter ordninga med direkte val av fylkesting. Intervjuar Ottar Starheim.

MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no