SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Hornindal:

Lag og organisasjonar i Hornindal

Skodespelarar i Hornindal i 1923
Skodespelarar i Hornindal i 1923
Omtalane er ordna etter skipingsår:

Publisert 16.12.2003 11:11. Oppdatert 02.02.2007 11:08.

Hornindal almuebibliotek

skipa i 1846.

Landboeforening

(jordbrukslag) vart skipa 1859.

Hornindals Bondevenforening

vart skipa i 1870 og var det første politiske laget i Hornindal.

Hornindals Traverforening

var truleg skipa kring 1880, for i februar 1885 skipa foreninga til travløp på isen ved Grodåssanden. Her deltok 17 hestar. Same året vart det elles halde travløp i Markane med 15 hestar på ei 100 meter lang bane.

”Maalvinarlaget”

i Hornindal, skipa 1881. Nasjonalsinna lag som m.a. arbeidde for skyttarsaka og målsaka. Omlag på same tid vart det i det liberale og frisinna Hornindal skipa Venstre-forening.

Hornindal Ungdomslag

vart skipa i 1885. I 1920 bygde laget det stor ungdomshuset "Dølheim".

Indre Hornindal Ungdomslag

vart skipa i 1910, og bygde eige ungdomshus i 1918.

Indre Hornindal idrettslag

vart skipa i 1910 og gjekk saman med Hornindal idrettslag i 1937.

Hornindal idrettslag

vart skipa i 1921, og gjekk i 1937 saman med Indre Hornindal idrettslag.
Hornindal Idrettspark like ved barne- og ungdomsskulen på Kirkhorn vart opna i 1989.

Hornindal Musikklag

vart skipa i 1927 etter opptak frå Rasmus Vik. 10-12 instrument vart kjøpte m.a. med tilskot frå utvandra honndøler i Amerika. Laget laget vart lagt ned kring 1962.

Ytre Markane Ungdomslag

vart skipa i 1927 etter at dei vestre grendene hadde brote ut av Markane Ungdomslag fordi ein ikkje vart samde om kvar ungdomshuset skulle byggjast. Ytre Markane U.L. bygde eige ungdomshus i 1928, medan "hovudlaget" bygde sitt hus "Skogstjerna" lengre aust same året.

Hornindal Bondekvinnelag

skipa 1947. Starta "bondekvinneferie", leigde ut hjelpemiddel, tilsette husmorvikar og skipa onnebarnehage, og fekk i 1953 laga ”Bryllupsfilmen”.

Hornindal Spelemannslag

vart skipa 1960 etter initiativ frå Rasmus A. Lødemel. Laget har hatt opptil 30 medlemer. Deltok første gong på Landskappleiken i 1966. Både der og seinare har laget vunne mange førsteprisar på Landskappleiken. Ei junior-gruppe kalla ”Småhonndølene” vart skipa 1973. Sjå meir under: Folkemusikarar frå Hornindal.

Hornindal Musikkorps

vart skipa i 1967. I 2002 sette korpset, assistert av andre musikkrefter i bygda, opp musikkspelet "The Commitments". I alt 60 aktørar deltok.

Hornindal trekkspelklubb

vart skipa i 1973.

Honndalstausene

Slåttespel-gruppe samansett berre av jenter, skipa 1983.

Hornindal Bygdekvinnelag

frå 1995. Sjå: Hornindal Bondekvinnelag.

MEIR OM HORNINDAL 
Hornindal kommune

 
Historia i Hornindal
Industri og næring i Hornindal
Kjende personar i Hornindal
Kommunehistoria i Hornindal
Krigshistoria i Hornindal
Kyrkjer i Hornindal
Samferdsle i Hornindal
Skular i Hornindal
Verd å sjå i Hornindal

 
Video frå Hornindal
Lyd frå Hornindal
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no