SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Skular i Hornindal

Gamle Lødemel skule i 1909
Gamle Lødemel skule i 1909

Første skulehuset

Første skulehuset i Hornindal vart bygd på privat initiativ av klokkar Rasmus Kirkhorn på Kirkhorn i 1832. Nytt skulehus vart teke i bruk i 1936.

Publisert 05.03.2001 21:38. Oppdatert 02.02.2007 10:47.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Barnekokebok [WM]  
  • video Barnekokebok (BREIBAND) [WM]  - sendt på NRK1 14.11.2002. Med førskulelærar og forfattar Ann Iren Ulvedal og Verner Trondstad. Reporter/fotograf: Eva Westvik.

Holmøy Arbeidsskule

Holmøy Arbeidsskule skipa i 1858 av Hans Holmøy var første arbeidskulen/snekkarskulen i sitt slag i landet.

Friskulen i Hornindal

1889-1891 vart skipa av frisinna honndøler som ein reaksjon på at Edvard Jensson Liljedal frå Lavik vart tilsett som klokkar og lærar i bygda i 1886. Som ein reaksjon mot at den konservative Liljedal vart tilsett, skipa honndølene sin eigen friskule som dei dreiv frå 1888 til 1892, med Haakon Aasvejen og Johannes Aashamar som lærarar.
Skulehuset til Friskulen. Foto frå Målreisingssoga i Sogn og Fjordane

Hornindal Folkehøgskule

vart driven av Haakon Aasvejen 1889-91 ved sida av friskulen.

Hornindal mellomskule

vart driven 1920-1924 av sokneprest Paul Emil Rynning.

Husflidskule på Grodås

I 1962 kjøpte Hornindal kommune ei stor tomt på Ytrehorn og bygde det såkalla Kursbygget. Her vart det i nokre år drive kurs i treskjering og smedarbeid. Tanken var at denne husfliden skulle verte ei attåtnæring til jordbruket i bygda. Hornindal kommune ynskte også å flytte Holmøy Arbeidsskule frå Holmøyane til Grodås, men kommunereguleringa i 1964 skipla desse planane.

Privat realskule

Starta i 1943 på Kirkhorn av sokneprest Nils Eide. Kommunen avslo å gje tilskot, og dei 17 elevane betalte difor 30 kroner månaden i skulepengar. Realskulen heldt i tredje høgda på barneskulen på Kirkhorn. Sidan skulen ikkje hadde eksamensrett, måtte elevane gå opp som privatistar i Volda. Skulen vart avvikla då krigen var slutt.

Ungdomsskule

innført hausten 1970, og nytt skulebygg på Kirkhorn teke i bruk 1974. Bygt etter prinsippet ”open skule”, der elevane skulle undervisast i store fellesrom. Frå 1998 til 2002 vart Hornindal skule utvida i to byggesteg.

Noverande skule:

Hornindal barne- og ungdomsskule (1.-10. kl.) 196 elevar

MEIR OM HORNINDAL 
Hornindal kommune

 
Historia i Hornindal
Industri og næring i Hornindal
Kjende personar i Hornindal
Kommunehistoria i Hornindal
Krigshistoria i Hornindal
Kyrkjer i Hornindal
Samferdsle i Hornindal
Skular i Hornindal
Verd å sjå i Hornindal

 
Video frå Hornindal
Lyd frå Hornindal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no