SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Samferdsle i Hornindal

D/S ”Dølen” vart sett inn i trafikk på Hornindalsvatnet frå 1880. Her er båten avfotografert i 1940-åra. (©Fylkesarkivet)
D/S ”Dølen” vart sett inn i trafikk på Hornindalsvatnet frå 1880. Her er båten avfotografert i 1940-åra. (©Fylkesarkivet)

Hovudvegen sørover

Den Trondhjemske postvei gjekk frå 1795 gjennom Hornindal, og Kirkhorn var første poststaden i indre Nordfjord.

Publisert 05.03.2001 21:34. Oppdatert 02.02.2007 10:35.
Det var skysstasjon og gjestgiveri på Grodås, og skysstasjon på Haugen og Kjøs. Over same lina som postvegen, vart det seinare bygd betre køyreveg.

Dei første bygdevegane

Den første kommunale løyvinga til grendevegar kom i 1840 til gardsveg for Seljeset, Nygård og Muldsvor med tilhøyrande bru over Hornindalselva.

Populær turistveg gjennom Norangsdalen

I populær ”over-land-rute” for passasjerarar frå dei første ”flytande hotella”turistskipa – var frå Stryn- Hornindal-Norangsdalen-Øye (veg bygd 1840-1850).

Køyreveg Hornindal-Markane

bygd 1904. Vegen gjekk i såkalla ”halvtunnel” under den stupbratte Kjøshammaren ved Hornindalsvatnet. Vegen rundt Kjøshammaren var svært rasfårleg, og det hende også ei dødsulukke der 1924. Tunnelen på 813 meter gjennom hammaren var ferdig 1968.
Dei første bilane i Hornindal, eigde av Fjordene Automobile Selskap. Foto frå 1915: J. K. Maursæth.

Riksvegen Markane–Stryn

opna som 2-felt veg 1992.

Riksveg på sørsida

langs Hornindalsvatnet (Nor-Holmøyvik) ferdig i 1911.

Turistruta Stryn–Norangsdalen

var opphavet til at Nordfjord og Sunnmøre Billag vart skipa på eit møte på Grodås i Hornindal 1914. Billaget var interkommunalt – eigd av kommunane i Nordfjord, og Sunnylven kommune på Sunnmøre.

Hornindalsvatnet. (Foto: Arild Nybø © 2001)

På Hornindalsvatnet

vart D/S ”Dølen” sett inn i trafikk 1880 (sjå bilete øvst på sida). D/S ”Duen” gjekk frå 1888 og ei tid i konkurrerande rute med ”Dølen” på strekninga Nor i Eid til Grodåssanden i Hornindal. I 1951 kjøpte Hornindal kommune M/B ”Honndølen”, som i nokre år hadde rutetrafikken til veglause bygder på nordsida av Hornindalvatnet, m.a. Otterdal.

Hornindal Autoselskap

Hornindal Auto - vart skipa i 1926, og starta rutekøyring i dalen med ein personbilar og lastebil.

Steinkvelvingsbrua ved Tomasgard

som framleis vert nytta på riksvegsambandet Hornindal-Hellesylt, vart bygt 1928.

Riksvegen Hornindal-Stranda

med dei store tunnelane i Sunnylven opna 1962.

Kvivsvegen

Kvivsvegen har vore ein viktig ferdsleveg i uminnelege tider. Etter hard strid vedtok Miljøverndepartementet at stamvegen nord-sør på Vestlandet i framtida skal gå under fjellet Kviven.

Posten i Hornindal

Landpostruta Bergen-Trondheim starta i 1786, og Kirkhorn var eitt av postopneria på ruta langs Den Trondhjemske Postvei gjennom Nordfjord.

Telefon og telegraf i Hornindal

Før det statseigde Telegrafverket løyste inn det private telefonnettet i Hornindal i 1909, var det det private "Sønd og Nordfjords Telefonselskab / Sønd og Nordfjords Aktietelefonselskab" som bygde og dreiv telefonnettet.

MEIR OM HORNINDAL 
Hornindal kommune

 
Historia i Hornindal
Industri og næring i Hornindal
Kjende personar i Hornindal
Kommunehistoria i Hornindal
Krigshistoria i Hornindal
Kyrkjer i Hornindal
Samferdsle i Hornindal
Skular i Hornindal
Verd å sjå i Hornindal

 
Video frå Hornindal
Lyd frå Hornindal
SAMFERDSLE 
Samferdsle i Askvoll
Samferdsle i Aurland
Samferdsle i Balestrand
Samferdsle i Bremanger
Samferdsle i Eid
Samferdsle i Fjaler
Samferdsle i Flora
Samferdsle i Førde
Samferdsle i Gaular
Samferdsle i Gloppen
Samferdsle i Gulen
Samferdsle i Hornindal
Samferdsle i Hyllestad
Samferdsle i Høyanger
Samferdsle i Jølster
Samferdsle i Leikanger
Samferdsle i Luster
Samferdsle i Lærdal
Samferdsle i Naustdal
Samferdsle i Selje
Samferdsle i Sogndal
Samferdsle i Solund
Samferdsle i Stryn
Samferdsle i Vik
Samferdsle i Vågsøy
Samferdsle i Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no