SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Luster:

Verdfull vevkunst frå Luster

Hafsloteppet vart vove tidleg på 1600-talet, og er utstilt ved Bergen Museum. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Hafsloteppet vart vove tidleg på 1600-talet, og er utstilt ved Bergen Museum. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Det er sjeldan å finne restar etter tekstilar og vevnad frå mellomalderen, men frå tre av kyrkjene i Luster kommune har ein relativt godt bevarte kyrkjetekstilar frå denne perioden. Det gjeld "Hafslo-teppet", "Heiberg-teppet" frå Gaupne og eindel tekstilrestar som er funne i Urnes stavkyrkje.

Publisert 10.07.2003 15:10. Oppdatert 05.03.2004 15:29.

Heiberg-teppet frå Gaupne

Dette teppet kjem frå Gaupne gamle kyrkje og har namnet sitt frå museumsbyggjaren Gert Falch Heiberg som fann det under altarduken i den gamle kyrkja i byrjinga av 1900-talet.

Teppet er eit av ti kjende teppe her i landet frå siste del mellomalderen.

Mønster og teknikk peikar mot opphav i italiensk eller fransk tradisjon. Heiberg-teppet har sidan vore oppbevart på Kunstindustrimuseet i Oslo.

Første delen av Hafsloteppet. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Hafslo-teppet - Noregs eldste broderi?

Nærbilete av detalj i Hafslo-teppet. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Ein av dei mest interessante skattane i Bergen Museum er det vidgjetne, broderte veggteppet frå Hafslo. Teppet skriv seg frå 1500-1600-talet og måler 288 x 50 centimeter. Men teppet har truleg vore lengre.

Motivet framstiller seks scener frå Kristi fødsel og barndom, og teppet er i svært god stand.

Botnen i teppet er hampestoff, og motiva er broderte på medfarga ullgarn og kvit lintråd.

Teppet kan vere laga av nonner i Bergen, men ser ut til å røter attende til persiske område og Orienten i tusenåret før Kristus.

Seinare er nokre initialar og årstalet 1656 broderte inn i teppet. To av biletfelta er kopierte og heng i Hafslo kyrkje.
Dei tre siste motiva i Hafsloteppet. (Foto: Arild Nybø, NRK)


Tekstilrestar i Urnes stavkyrkje

Også i Urnes stavkyrkje var det funne restar etter tekstilar under kyrkjegolvet då kyrkja vart restaurert på byrjinga av 1900-talet. Motiva på teppet kan ha vore fuglar med krumma hals og sprikande vengjer.

Registering av gamal vevkunst

I 1998 starta Husflidslaget for Luster eit stor registrering av gamal teppevev. Helga Skjolden frå Luster, Magnhild Finstad frå Hafslo og Sigbjørg Sperle frå Jostedalen gjorde eit stort arbeid i samband med registeringa.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no