SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Luster:

Fortun-utbygginga

Fortun kraftverk. (Foto: Ottar Starheim, NRK © 2003)
Fortun kraftverk. (Foto: Ottar Starheim, NRK © 2003)
Årdal og Sunndal Verk (ÅSV) si regulering av Fortun/Grandfasta-vassdraga i Luster på 1950-talet var den største kraftutbygginga i Noreg til då. Grandfasta er eit sidevassdrag til Fortunselvi, og kjem frå områda kring Sognefjellsvegen.

Publisert 26.06.2003 13:51. Oppdatert 02.02.2007 13:55.
Den fullt ut statseigde aluminiumsprodusenten ÅSV søkte om konsesjon på Fortun/Grandfasta i 1953 for å sikre nok kraft til planlagde utvidingar av Årdal Verk.
Brakkeby og trallebane er bygd i 1956. Foto utlånt av Fortun kraftverk

Anleggsarbeidet starta i 1956. Dette var ein dryg tjuvstart, for den første konsesjonen vart ikkje vedteken av Stortinget før i 1957. Men dette fortel mykje om korleis eit sjølvsikkert og stort statseigd konsern kunne te seg i gjenreisingstida like etter 2. verdskrig, då planøkonomar såg vasskrafta som nøkkelen til auka valutainntekter frå eksportretta, kraftkrevjande industri.
Improvisert røyrtransport. Den eine lastebilen måtte rygge frå Skjolden til fortun. Foto utlånt av Fortun kraftverk

700 anleggsarbeidarar

Fortun-anlegget gjekk i to byggesteg: Det første med ein produksjon på 443 GWh i året.
Den andre konsesjonen vart gjeven i 1960 for utbygging av dei øvre falla i Grandfasta.

Hovudentreprenøren for Fortun-utbygginga leigde Drægni-huset i Skjolden som hovudkontor. (Foto: Ottar Starheim, NRK © 2003)

Hovudentreprenøren leigde Drægni-huset i Skjolden som hovudkontor. I Fortun vart bygda nærmast endevend av brakker og lagerplassar. I fjellet vart det bygt store brakkeleirar for over fleire hundre mann, og lastebileiagarane i Indre Sogn fekk hovudoppdraget med massetransport. På det meste arbeidde det over 700 mann på anlegget. Utbygginga av andre byggesteg var fullført i 1962.

Tredje utbyggingssteg

Tredje utbygginga i Fortun kom i 1976, då det vart gjeve konsesjon for overføring av ein del av Fardalsvassdraget i Årdal til Fortun. I alt er det bygt 90 kilometer vasstunnelar og røyrgater i Fortun.
Både røyrgater og kraftstasjonar vart i 2001 pussa opp for 250 millionar kroner. Fortun-anlegga produserer 1,4 TWh i året.

Staten eigde Fortun-anlegga fram til 1996, då Hydro kjøpte heile stasen for 540 millionar kroner. Ved aluminiumsverka i Årdal kan denne krafta frå Fortun produsere 100.000 tonn aluminium i året.

Sjå også:
· Åtte døydde i ulukker på Fortun-anlegga
Førre side:
· Industridraumar i Fortun
Neste side:
· Jostedals-utbygginga
Hovudside:
· Kraftutbygginga i Luster


MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no