SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Luster:

Gamle ferdsle- og driftevegar i Luster

Ein av dei eldste køyrevegane i Sogn gjekk mellom Solvorn/Hafslo og Nagløyri ved Barnesfjorden ved Sogndal.
Frå gamal tid har vegen over Sognefjellet vore hovudsambandet vestover for dalfolket i Ottadalen. Elles var det drifte- og handelsvegar mellom Jostedalen og Nordfjord og frå Kroken til Øvre Årdal.

Publisert 20.06.2003 15:34. Oppdatert 10.11.2003 10:16.

Gamlevegen Sogndal–Hafslo-Marifjøra

Den gamle ferdslevegen langs dei ville elvejøla ved Årøyelva var noko av det mest dramatiske som ferdafolk kunne oppleve i gamal tid på Vestlandet.

Sognefjellsvegen

Vegen over Sognefjellet har vore i bruk frå eldgamal tid. Den har vore hovudsambandet vestover for gudbrandsdølene, og har vore veg for både handel og utvandring. Stadnamn på fjellovergangen vitnar om ulukker og brotsverk.

Ferdsla over Jostedalsbreen

Kortaste "sjøvegen" vestover for folk i Jostedalen var å gå over breen til Nordfjord. Her vart det ruta frå Fåbergstølen til Greidung og Erdal i Oppstryn som vart mest nytta - m.a. til krøterdrifter. Men elles er det registrert gamal ferdsle mellom Krundalen og Olden, og mellom Fåberg og Øyasetra til Loen.

Sognskaret

Ei av dei eldste kjende ferdsleruter mellom Nordfjord og Jostedalen gjekk gjennom Sognskaret. Her var det kort veg over Jostedalsbreen. Ruta gjekk frå Øyasetra/Fåbergstølen gjennom Sognskaret til Sunndalen og Hjelle i Oppstryn. På Nordfjord-sida fall denne ruta saman med den gamle driftevegen over Kamperhamrane mellom Stryn og Skjåk - sjå: Driftevegane austover frå Stryn. Sognskaret vert også omtala som Sygneskaret.

Handspikja

Den eldste og beste ferdslevegen mellom Jostedalen og Ottadalen går over Handspikja.

Krøterdrifter over Jostedalsbreen og Sognefjellet

Handelen med bufe og hestar frå Vestlandet mot Austlandet tok seg sterkt opp på 1700-talet. Den sterkaste tradisjonen for fehandel finn vi i Vik, Aurland og Flåm, Lærdal, Årdal, Luster, Jostedalen, Røneid og Hafslo.

Gamle ferdslevegar frå Veitastrond

Frå Supphelledalen i Fjærland var det gamal ferdsleveg gjennom Snauedalen til Veitastrond.

Gamlevegen Sogndal–Hafslo-Marifjøra

Frå dei eldste tider har det gått ein gamal ferdsleveg gjennom Årøy på austsida av Årøyelva.

Gamal kyrkjeveg Vigdal-Dale

Folket i den einbølte Jostedalen - i tillegg til å dra over breen til Nordfjord - nytta vegen over Vigdal og Storhaug og heimover Dalsdalen til Luster når dei skulle til fjords, i staden for å ta seg ned gjennom ulendt terreng langs elva til Gaupne.

MEIR OM LUSTER 
Luster kommune

 
Aviser og media i Luster
Historia i Luster
Industri og næring i Luster
Kjende personar i Luster
Kommunehistoria i Luster
Kraftutbygginga i Luster
Krigshistoria i Luster
Kyrkjer i Luster
Samferdsle i Luster
Skular i Luster
Verd å sjå i Luster

 
Lyd frå Luster
Video frå Luster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no