SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogn og Fjordane:

Sogn og Fjordane skattefutkontor

Sogn og Fjordane skattefutkontor ligg i Leikanger. Dei viktigaste oppgåvene for skattefutkontoret er innkrevjing av statlege avgifter, og som løns- og rekneskapssentral for statlege institusjonar i fylket.

Publisert 19.12.2002 08:56. Oppdatert 20.12.2002 14:12.
Den største arbeidsoppgåva på innkrevjingssida gjeld moms - dvs. meirverdiavgift.

Sogn og Fjordane fylkesskattekontor fastset kor mykje kvar einskild næringssdrivande skal betale i moms, medan det er skattefuten som krev inn avgifta.

Elles er det skattefutkontoret som har ansvaret for fastlegging og innkrevjing av arveavgifter, og elles innkreving av ei mengd andre statlege avgifter og gebyr.
Skattefuten har også det overordna oppsynet med kommunekasserarane i deira arbeid som lokale skatteoppkrevarar i kvar einskild kommune.

Futar i dansketida

I dansketida var det futane (på bokmål: fogd) som m.a. stod for skatteinnkrevinga for kongen.
Sjølv om Noreg reiv seg laus frå Danmark i 1814, varde ordninga med futar (og fogderi) heilt fram til 1894.
Funksjonane til futane gjekk då over til politimeistrar på ordenssida og til fylkeskasserarar (skattefutar) på innkrevingssida. Nokre gamle "fute-funksjonar" vart også overførde til sorenskrivarane og lokale lensmenn.
Sidan dette var ei omfattande forvaltningsreform, gjekk det mange år før alt vart gjennomført. Såleis vart ikkje skattefutkontoret for Sogn og Fjordane skipa før i 1898.

Skattefutar i Sogn og Fjordane:

Johan Gurvin, amtskasserar 1898-1916
Adolf Assev, skattefut/amtskasserar 1916-1930
Einar Haukenæs, skattefut 1930-1946
Lars Hinna, 1946-1956
Fritjov Sørby 1956-1959
Fritjof Bartnes 1959-1964
Olav Rosenlund 1964-1975
Klaus Fottland 1975-1980
Reynold Svangstu 1980-1988
Knut Dokken 1988 -

MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no