SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogn og Fjordane:

Sogn og Fjordane fylkesskattekontor

Opphavet til fylkeskattekontoret var i 1911, då kvart fylke fekk tilsett ein skatteinspektør som sorterte under fylkesmannen. Den viktigste oppgåva for skatteinspektøren og fylkesskattestyret, som var skipa nokre år tidlegare, var å halde tilsyn med likningsvesenet kringom i kommunane.

Publisert 19.12.2002 08:53. Oppdatert 19.12.2002 09:07.

Spesielt "karaktersystem"

I Sogn og Fjordane var det heilt fram til 1980-talet fylkesmannen som var formann i fylkesskattestyret.
Den grundige fylkesmann Nikolai Schei innførte eit eige karaktersystem for kor godt dei einskilde likningsnemndene i kommunane utførte arbeidet sitt: Vart det funne manglar, fekk vedkomande kommune "straff" i form av reduserte skatteutjamningsmidlar. Denne "karakterboka" til Schei møtte mykje kritikk og vart avskaffa då Schei slutta.
Ordninga med fylkesskattestyret vart oppheva i 1983 og erstatta m.a. med ei klagenemnd.

Starta i Førde - flytta til Leikanger

I 1935 vart det skipa eigne sjølvstendige fylkesskattekontor. Førde-advokaten Jac. P. Jacobsen vart tilsett som skatteinspektør og kontoret lagt til Førde, der det heldt til i huset til Nils Flåm ved Langebrua. Ei viktig oppgåve for fylkeskattekontora var innkreving av den nye omsetningsavgifta, som vart innført i 1935.
I 1936 vart fylkesskattekontoret flytta til Hermansverk, der det leigde kontor i forretningsbygget til kjøpmann Aarskog. I 1939 flytta det til den nybygde Tinghus I.

I 1970 vart meirverdiavgifta - momsen - innført, og etaten tok i bruk EDB (datamaskiner) for å halde styr på den omfattande dataflaumen. Talet på tilsette auka, og var i 1975 oppe i 39 stillingar.

Fylkesskattekontoret fastset kor mykje kvar einskild næringssdrivande skal betale i moms, medan det er Sogn og Fjordane skattefutkontor som krev inn avgifta.

Fylkesskattesjefar i Sogn og Fjordane har vore:

Jac. P. Jacobsen 1935-1943
Sigurd Dale (kst.) 1944-1946
Asmund Kvamme 1946-1953
Finn Fosse 1953-1966
Hallvard Njøs 1966-1983
Jon Mathias Husbø 1983-1996
Øystein Alme 1996-2002
Aud Kari Isane 2003-

MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no