SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Solund:

Landhandlar i Solund

Anna Korsvoll i robåt framfor Oskar Eide sin landhandal på Kolgrov. Handelen vart starta av Lasse Janson Eide. (Foto © Fylkesarkivet)
Anna Korsvoll i robåt framfor Oskar Eide sin landhandal på Kolgrov. Handelen vart starta av Lasse Janson Eide. (Foto © Fylkesarkivet)

Publisert 11.03.2002 13:37. Oppdatert 27.03.2007 13:31.

· Handelsstaden Gåsvær
· Handel på Nautøy
· Handelsstaden Steinsundholmen
· Handelsstaden Buskøy
· Krakhella
· YtrøygrendHenrik Johan Ingebrigtsen

starta i 1850 landhandel og bakeri i Kolgrov. Han fekk støtte i starten frå handelsmann Blaauw på kremmarleiet Værholmen vest for Lavik (Handelsstaden Værholmen).

Landhandelen på Nåra

og Fredrik Kristian N. Lambrechts

Nils Nilsson

starta kring 1775 landhandel i Flæene i Tangenesvågen. Staden har god havn like ved skipsleia gjennom Ytre Steinsund, og det kan vere grunnen til at han prøvde seg med handel, for det er langt til næraste granne.

Lasse Janson Eide

starta i 1883 landhandel på Kolgrov.

Ludvik Johannesson Kverhella

starta landhandel i Rognsvåg på 1890-talet. Her var også postopneri frå 1899 og dampskipsanløp. Alt var lagt ned kring 1912.

Knut Johan Berentsen

starta landhandel i Indrøy i 1895. Seinare starta han fiskeeksport og bygde islager - sjå "Fiskeoppdrett og sjømat i Solund".

Paul Takle. (© Fylkesarkivet)

Paul Takle

starta landhandel ved hamna på gardsbruket sitt på Hardbakke i 1897. Forretninga utvida etter kvart vareutvalet til kol, jernvarer, salt og driftstoff. I 1928 bygde Takle ny butikk. Sonen Sverre tok over i 1945. Taklefamilien var ekspeditørar for Fylkesbaatane frå Hardbakke fekk rutestogg kring 1930 til 1978.

Nils Færøy

starta landhandel i Hersvikbygda kring 1900. Han heldt på å gå konkurs i krisa på 1920-talet, men berga seg og overlet butikken til slektningen Olav Færøy i 1937. Han dreiv til 1970, då han leigde bort handelen til
Bernt Enstad. (Foto © Fylkesarkivet)
Berit Østgård Hersvik, under namnet Hersvikbygda Landhandel.

Bernt Enstad

(f. Tungodden) starta landhandel på Enstad i 1908. Han dreiv også nedlegging av krabbe på boks. På Enstad kom båtstogg og brevhus i 1919, og postopneri i 1920.

Sigurd Eide

dreiv nokre år kring 1920 landhandel på Eide. Han bygde også sjøhus i 1936. Sonen Erling Eide tok opp att landhandelen etter krigen og var postopnar. Landhandelen vart avvikla i 1973.

Andreas S. Ytreøy

starta landhandel på gardsbruket sitt på Ytrøy i 1925. Her var dampskipskai, og postopneriet kom i 1955. Ny forretning vart bygd i 1978.

Kristoffer Hagen

starta landhandel på Lågøy i 1925. Året etter bygde han dampskipskai. Frå 1970 vart handelen leigd bort til Ingvald Ingvaldsen (sjå Lågøy Slip og Mek. Verksted under "Industri og næring i Solund") som la ned i 1995.

Eide Landhandel

- sjå Lasse Janson Eide.

Lambrechts Eftf. AS

- sjå Landhandelen på Nåra.

Nesefjord Landhandel

på Eide vart starta i 1954 av Johannes Kråkås. Han dreiv forretninga fram til 1965.

Hersvikbygda Landhandel

1970 - sjå Nils Færøy, 1900.

Spar

- daglegvarebutikk i Solund Senter ANS.

Anna Strand (93) på daglevarehandel i Solund Senter ANS i 1992. (Foto: Aasulv C. Austad, NRK)

MEIR OM SOLUND 
Solund kommune

 
Historia i Solund
Industri og næring i Solund
Kjende personar i Solund
Kommunehistoria i Solund
Krigshistoria i Solund
Kyrkjer i Solund
Samferdsle i Solund
Skular i Solund
Verd å sjå i Solund

 
Lyd frå Solund
Video frå Solund
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no