SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kommunehistoria i Solund

Hardbakke er kommunesenteret i Solund. Administrasjonen held til i det gamle bankbygget til høgre. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Hardbakke er kommunesenteret i Solund. Administrasjonen held til i det gamle bankbygget til høgre. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Ved innføringa av formannskapslovene i 1837 var noverande Solund delt mellom Gulen og Askvoll kommunar. Dette hadde samanheng med at dei første kommunegrensene her som elles i landet, fylgde grensene for prestegjelda.

Publisert 11.03.2002 09:23. Oppdatert 27.10.2006 13:52.
Etter den nye lova, hadde Utvær tinglag - dvs. sørlege delar av noverande Solund - rett til å krevje eigne kommunestyremøte, men ingen gjorde slikt krav gjeldande. Dei gjekk saman med Gulen, og fekk ein tredjepart av medlemane i kommunestyret.

Utvær kommune

Utvær. (Foto: Steinar Lote, NRK)
I 1854 vart likevel Utvær skild frå som eigen kommune med namnet Utvær, og fekk eigen ordførar. Første ordførar i Utvær kommune var Peter Ulrik Egedius på Steinsundholmen. Men fattig- og skulestellet hang framleis fast i den gamle samordninga med Gulen heilt fram til 1893.


Solund kyrkje. (Foto: NRK)
Kyrkja på Hardbakke vart bygd i 1859, og fekk tilsett eigen klokkar. I 1887 vart det vedteke å skipe Sulen prestegjeld. Samstundes vart bygdene i Nordsula overførde frå Askvoll til Solund kommune.

Med unntak av den austlegaste øya Losna, hadde dermed Solund kommune fått dei grensene som den har idag.
Ved reguleringa i 1888 ynskte ikkje folket på Losna å fylgje med over frå Gulen til Solund. Først ved kommunereguleringa i 1965 vart Losna innlemma i Solund kommune.

Kommehuset i Solund.
I 2002 grensar Solund kommune mot Gulen kommune i Sognefjorden, mot Hyllestad kommune i Tollesundet og Krakhellesundet mellom Losna og Skorpa, og mot Askvoll kommune i Bufjorden.

Nynorsk vart innført som administrasjonsmål i Solund i 1921. Komuneadministrasjonen held til på Hardbakke. Kommunehuset held til i tidlegare Sulen Sparebank.

Første kvinnelege ordførar i Sogn og Fjordane

I 1955 var det mykje mediamerksemd i samband med at Anna Sofie Herland vart vald til den første kvinnelege ordføraren Solund kommune.

Konfliktar i kommuneleiinga

Frå midten av 1990-talet har kommunepolitikken og administrasjonen i Solund vore prega av djupe personkonfliktar.

Sterk nedgang i folketalet

Ingen kommune i Sogn og Fjordane har hatt større nedgang i folketalet enn Solund.

Politisk leiing:
· Ordførarar i Solund kommune


MEIR OM SOLUND 
Solund kommune

 
Historia i Solund
Industri og næring i Solund
Kjende personar i Solund
Kommunehistoria i Solund
Krigshistoria i Solund
Kyrkjer i Solund
Samferdsle i Solund
Skular i Solund
Verd å sjå i Solund

 
Lyd frå Solund
Video frå Solund
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no