SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Industri og næring i Solund

Kolgrov. (Foto: Atle Løkken, NRK)
Kolgrov. (Foto: Atle Løkken, NRK)

Publisert 11.03.2002 09:28. Oppdatert 12.04.2007 09:31.

SAMLESIDER:
· Fiskeoppdrett og sjømat i Solund
· Landhandlar i Solund

· Handelsstaden Gåsvær
· Handel på Nautøy
· Handelsstaden Steinsundholmen
· Handelsstaden Buskøy
· Krakhella
· Ytrøygrend


ENKELTOMTALER:

Solund Branntrygdelag

vart skipa i 1897.

Kopargruver

På Nesøy gjekk det kring 1900 føre seg utvinning av koparkis for ein kort periode. Gruvene finst framleis, men fleire opplysningar om omfanget og kven som dreiv, vantar førebels.

Sulen Sparebank

Skipa i 1915. Banken fekk eige bankbygg på Hardbakke i 1937, der det var plass til kommunekontora og distriktslegen.

Truls Pollen

bygde kring 1915 reparasjonsslipp i Pollen. Dette var den første slippen i kommunen, og han fekk mykje å gjere. Seinare dreiv han også notlag og fiskebåt saman med andre. Ein av dei var "Fremad 2" som vart brukt til Shetland i 1941.

Lågøy Slip og Mek. Verksted

på Lågøy vart starta 1933 av Kristoffer Mathiesen som dreiv til 1969. Arne Lambrechts tok då over og dreiv nokre år før han selde til Ingvald Ingvaldsen, og sonen Eivind tok over i 1983. I 1997 gjekk verksemda over til AS - Lågøy Slipp AS. Ingvaldsen dreiv også landhandelen på Lågøy til 1995.

Søstrene Takle kafé og pensjonat

vart starta på Hardbakke i 1946 av Halldis og Sigrid Takle.

Solund kraftlag L/L

vart skipa 1946 - sjå "Kraftforsyninga i Solund".

Solund Pensjonat

- sjå Hardbakke Gjestehus og Kaikanten Kafé AS.

Solund Skips Service AS (Stad Trading)

Reparasjonsverkstaden var frå starten i 1976 den største arbeidsplassen i Solund, og kunne slippsetje skip på over 1000 tonn.

Hans I. Steinsund

frå Hardbakke starta i 1978 som maskinentreprenør med gravemaskiner og andre anleggsmaskiner.

Buskøy Steinindustri

på Buskøy vart starta i 1981 av Harald Bontveit og Herman Færøyvik. Verksemda nytta den vakre konglomeratsteinen på øya til framstilling av m.a. bordplater, gravstøtter, kjøkkendiskar og peisinnrammingar. Etter at verksemda låg nede nokre år, starta Einar Bontveit, son til Harald, opp att i 2000 under namnet Veststein ANS.

Båtsmia på Færøy

vart starta 1984 av Bjarnhild Færøy og Asmund Myhr. Dei byggjer og reparerer fiskebåtar, skyssbåtar og fritidsbåtar i aluminum og tre.

Hjønnevåg Rederi AS

vart skipa i 1989 av brørne Birger og Rune Hjønnevåg og Jarle Steine, Vågsøy. Reiarlaget har drive med store snurpefarty, og er medeigar i ringnotsnurparen "Sulanger" på 150 fot.

Sparebanken Sogn og Fjordane

- sjå Sulen Sparebank.

SolGul Blomst

På same vis som ved SolGul si avdeling i Gulen, er det opna såkalla "post i butikk" i blomsterforretninga på Hardbakke.

Solund Senter ANS

Senteret reist i 1992 har kring 2000 kvm. golvflate og rommar ein mengd forretningar og offentlege kontor.

Øybygg A/S
Sulen Frisør
Anne Hop helsebutikk

- sjå Solund Senter ANS.

Selstad AS avd. Solund

Selstad AS frå Måløy starta reparasjons- og vedlikehalds-verkstad for notbruk og oppdrettsmerder ved Ytre Steinsund i 1995.

Lending Båtbyggeri

vart starta i 1995 av Øystein Lending. Verksemda lagar lystbåtar og båtinnreiingar.

Færøy Bakeri og Feriesenter

vart starta i det tidlegare skulehuset på Færøy i 1995 av Einar Færøy. Han driv bakeri, restaurant, og tek imot overnatting i "skulehuset" og i eit restaurert hus. Færøy har saman med Nystø Ferie (sjå lenger nede på sida) totalt kapasitet til å ta imot 40-50 gjester.

Sule Trans AS

vart skipa i 1996 av Jostein Kråkås m.fl., og driv brønnbåten "Refleks" som fraktar levande laks og aure til slakterianlegga (sjå Sulefisk AS).

Solund-ferie AS

i Furevik vart starta i 1996 av Anne Grethe Furrevik. Ho driv utleigehytter og har bygd fiskedam for laks, der turistane kan drive stangfiske.

Snella Kystsaum

vart skipa på Hop ved Hardbakke i 1996 av Sølvi Songstad Waage og Anne Lise Ellingsen. I 2001 flytta Snella Kystsaum inn i det nedlagde postkontoret på Hardbakke, og i 2006 tok dei over ”post i butikk-ordninga” etter SolGul Blomst.

Wergeland Halsvik AS

- avdeling Solund Verft - sjå Solund Skips Service AS (Stad Trading).

Nystø Ferie

vart starta på Færøy i 1998 av Venke og Hans Færøy. Dei driv utleige av feriehus.

Veststein ANS

- sjå Buskøy Steinindustri lenger oppe på sida.

Hardbakke Gjestehus og Kaikanten Kafé AS

Skipa i 2002 av Linda Kalmèr og Paul Peltopera i samband med at dei kjøpte det tidlegare elevinternatet og pensjonatet på Hardbakke av kommunen.

Steinsund. (Foto: Steinar Lote, NRK)

Feriesenter i Steinsund

Hallstein og Doris Steinsund bygde i 1996 feriesenter med fem husvære ved Indre Steinsund. Anlegg har mykje tyske gjestar, og leiger ut fiskebåt.

Solund Verft AS

- mai 2003 - sjå: Solund Skips Service AS (Stad Trading).

Solund Gjestegaard

på Hardbakke vart opna i 2006 og er eigd av ekteparet Nina Bauge og Tom Erling Bahus, som har bygd om den gamle doktorbustaden til føremålet.

Solund Maritim AS

vart skipa i 2006 av Bjarte Engevik m.fl. Verksemda held til i Solneset og yter alle typar service til lystbåtflåten, m.a. vedlikehald, reparasjonar og lagring.

MEIR OM SOLUND 
Solund kommune

 
Historia i Solund
Industri og næring i Solund
Kjende personar i Solund
Kommunehistoria i Solund
Krigshistoria i Solund
Kyrkjer i Solund
Samferdsle i Solund
Skular i Solund
Verd å sjå i Solund

 
Lyd frå Solund
Video frå Solund
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no