SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Flora

Flysamband og lufthamna i Florø

Widerøe Dash 8 på flyplassen i Florø
Widerøe Dash 8 på flyplassen i Florø

Publisert 23.01.2002 11:01. Oppdatert 11.04.2007 13:40.

Sjøflyrutene

Dei første flyrutene i Sogn og Fjordane starta i Florø på 1930-talet – rett nok ikkje som faste anløp, men "on request" når passasjerar skulle til og frå. Kystruta med sjøfly mellom Bergen og Trondheim landa då på Florevika. Olav Sande - forretningsmannen, var ekspeditør etter krigen, og hadde m.a. ansvar for vaktbåten som skulle halde båttrafikk unna når flya skulle lande og lette.

Før flyplassen kom i 1971, var det også mykje passasjertrafikk med avisflya som dagleg frakta Bergens Tidende frå Bergen til fylket. Det var selskapet Westwing som hadde avisruta nordover kysten, og folk kunne få reise med desse sjøflya dersom det var plass om bord.
- Les elles om Rognaldsvåg Aerradio under Florø Radio.

Flyplassbygging 1956

Under sildeåra på 1950-talet lanserte den flyinteresserte byingeniøren Arne Bengtsen planar om flyplass. Han kom frå ei stilling i Luftfartsverket. Liknande planar hadde Måløy, med flyplass på Breimyra (sjå Samferdsle i Vågsøy).

Kommunane Kinn og Florø såg føre seg at Vestlandske Luftfartsselskap kunne trafikkere ein småflyplass i Florø med nye småflytypar som berre trengde 800 meters rullebane. Flyplasskomitéen under leiing av Olav Kolle la fram planar for flyplassen i februar 1956. Kommunaldepartementet godkjende finansieringa, og arbeidet med flyplassen i Havreneset vart starta hausten 1956. Planen var at sjøflyruter skulle frakte passasjerar frå andre kantar av fylket til flyplassen i Florø. Sjøflyhamna skulle liggje i Gunnhildvågen like ved flystripa.
I første omgang tok ein sikte på å byggje ei rullebane på 400 meter, med høve til utviding til 1800 meter

Arbeidet utsett

Arbeidet vart stoppa i desember same år då det viste at Vestlandske Luftfarts-selskap ikkje fekk godkjent Twin Otter-fly til vinterflyging. Ein del av den planerte flystripa vart seinare brukt til Industrivegen. Men ein kommunal flyplasskomité leia av Atle Standal arbeidde vidare med saka.

På lista over stamflyplassar

I planen for norske stamflyplassar i 1964 hamna Florø langt nede på lista. I 1969 vedtok Stortinget at det skulle byggjast tre småflyplassar mellom stamflyplassane i Bergen og Ålesund: Sogndal, Florø og Ørsta/Volda.

Opna i 1971

Flyplassen i Florø vart opna den 28. juli 1971 av samferdsleminister Reiulf Steen, og Widerøes Flyveselskap ASA hadde heilt fram til 1999 hovudbasen sin for Vestlandsrutene i Florø. Selskapet flytta då hovudbasen sin i Sør-Noreg til Gardermoen.

Nye flyselskap overtek

I 1999 vann selskapet Coast Air tilbodskonkurransen om flyrutene til og frå Florø, medan Widerøes Flyveselskap ASA framleis fekk trafikken på dei andre småflyplassane i fylket. Frå 1. april 2003 overtok flyselskapet Danish Air Transport rutene til og frå Florø.

Helikopterhamn

Oljeverksemda i Nordsjøen og oljebasen på Botnaneset gjorde at det vart bygd helikopterhamn ved Florø Lufthamn i 1994. I år 2000 vart rullebanen på flyplassen utvida frå 800 til 1300 meter. (Sjå elles historia om dei andre flyplassane og flyselskapa under kommunane Gloppen, Førde, Gaular og Sogndal).

Statue av flypionér

Ved flyplassen vart det i 1986 reist ei statue av flypioneren Thor Solberg (1893-1967) på Årebrot.

Base for redningshelikopter

Etter sterke krav m.a. frå oljeindustrien og fiskeflåten gjorde Stortinget i 2002 vedtak om at det skulle skipast base i Florø for eit redningshelikopter for Vestlandet innan 2008–2010. Florø vann basen i kappestrid med Vigra på Sunnmøre. Basen i Florø skal vere operativ innan 1. januar 2009, og investeringane ligg på mellom 100 og 160 millionar kroner.


MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
FLYPLASSAR I SOGN OG FJORDANE 
Florø lufthamn
Førde lufthamn - Bringeland
Sandane lufthamn - Anda
Sogndal lufthamn - Haukåsen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no