SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Årdal - Alcan og Hydro:

Fluorkatastrofen

Mangel på reinseanlegg gjorde at mykje av barskogen i Årdal vart sterkt skadd av flourutslepp då aluminiumsverka vart sette i drift etter 2. verdskrig. Til og med kjempefuruene i Vettismorki veikna og visna.

Publisert 17.12.2001 12:20. Oppdatert 08.06.2006 13:55.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
I 1949 engasjerte bønder i Utladalen og Moadalen advokat. Dei hadde registrert skader på "såvel kreaturer og vegetasjon, herunder også barskog". Dyra var så elendige at dei måtte køyrast med lastebil til fjellbeita. Kyr og andre klauvdyr fekk store skader på skjelett og tenner. Dei hadde fluorforgiftning. Fluorskadane i Årdal vekte oppsikt i rikspressa, og saka kom opp i Stortinget. Bøndene gjekk til sak. Dommen fall i 1952: Trass i at generaldirektør Aage W.Owe og resten av leiinga lenge nekta for at dei var skuld i tragedien, måtte ÅSV ut med ein halv million kroner i erstatning pluss sakskostnader.
Årdal Verk i 1960. Foto: Verksposten, utlånt frå Årdal Sogelag.

Ny rettssak

Verket monterte reinsefilter som dei hevda tok bort 92 prosent av fluoren, men kontrollar viste noko anna, og i 1955 vart det ny rettssak. Dir. Owe meinte at industrien hadde gjeve Årdal fleire goder enn ulemper, og slikt måtte årdølene tole! Men på ny tapte ÅSV, og måtte ut med 1,5 millionar denne gongen.

Det gjekk kring 40 år før aluminiumsverket fekk installert så gode reinseanlegg at fluoren ikkje lenger gjorde skade på barskogen. Ein stor del av røyken vert no reinsa i eit såkalla tørrenseanlegg der aluminiumsoksid vert nytta for å samle opp fluor, som vert ført tilbake til smelteprosessen. Det som vert att, vert sendt gjennom eit "våtrenseanlegg" der ein nyttar lut for å trekkje ut resten av fluoren og andre gassar. Men reinseanlegga kan framleis ikkje fange opp alt, og verket har løyve til å sleppe ei viss mengde fluorid og klimagassar ut i lufta. Verksemda har fått særskilde pålegg om å kartleggje utslepp av det fårlege stoffet PAH.

Førre side:
· Hydro tilbake i Årdal
Hovedmeny:
· Alcan-tida og Hydro


MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no