SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Årdal - staten satsar:

Spelet kring Nyset-Steiggje-vassdraga

Striden kring Tyin-krafta etter 2. verdskrig viste at folk i Sogn og Fjordane var villige til å kjempe hardt for å sikre vasskrafta i fylket til utbygging av lokal industri.

Publisert 17.12.2001 10:56. Oppdatert 04.03.2002 10:46.
I eit næringsfattig fråflyttingsfylke var storindustristadane Årdal, Høyanger og Svelgen lysande unntak. I det 20. hundreåret har politikarane i Sogn og Fjordane sett på kraftutbyggjing som den viktigaste grunnsteinen for vekst og utvikling ved sida av vegbygging.

Ingen andre "kraftfylke" kan vise til tilsvarande lokal velvilje til kraftutbygging som Sogn og Fjordane. Sentrale vedtak om vassdragsvern har alltid skjedd til sterke protestar frå lokale politikarar.

Då ÅSV på 1980-talet fekk byggje ut Nyset-Steiggjevassdraga i Årdal, spela konsernet medvite på den lokale velviljen til kraftutbyggjing som skulle sikre lokale arbeidsplassar: Nysetvassdraget i Naddvik var opphaveleg kjøpt av fossespekulanten Ragnvald Blakstad, som skipa A/S Nyset i 1910. Han selde seinare til industrimannen konsul Harald Larsen. Frå A/S Nyset kjøpte ÅSV vassdraget i 1955. Steiggjevassdraget ved Årdalsvatnet kjøpte ÅSV frå lokale eigarar.

ÅSV søkte konsesjon for regulering av Nyset-Steiggje i 1980. Men for at ÅSV skulle få kontroll med utbyggjinga, måtte fylket seie frå seg forkjøpsretten. Dei la press på politikarane med å hevde at utbyggjinga var avgjerande for å få til ei modernisering av Årdal Verk og sikring av arbeidsplassane der. Men ÅSV hadde noko anna på lur: Dei ville også selje ein del av krafta til Østfold og Akershus.
For å sikre at Nyset-Steiggje-krafta vart brukt i Årdal, rådde fylkesrådmann Svein Lundevall til at fylket brukte forkjøpsretten. Han ville at Sogn og Fjordane Energiverk (SFE) skulle byggje ut og så leige bort straum til Årdal Verk. Men sterke fylkespolitikarar, energidepartementet og NVE ville det annleis. Frå sentralt hald vart det sterkt rådd frå at fylket brukte forkjøpsretten. Fylkesrådmannen sitt framlegg vart nedstemt i fylkestinget. I ei memoarbok frå 1999 skriv Lundevall at ÅSV truleg brukte sine kontakter i riksstyret for å få synet sitt gjennom.

Stortinget gav konsesjon i 1981. Utbyggjinga av Nyset-Steiggje kosta 1,2 milliardar kroner då kraftverket stod ferdig i 1987. I mellomtida hadde Norsk Hydro teke over, og hevda at dei ikkje hadde bruk for krafta i Årdal. I 1989 selde Hydro heile kraftanlegget til Akershus Energiverk og Østfold fylke med tap for 970 millionar kroner.

Neste side:
· Hydro Energi
Førre side:
· Kraft frå Vikfalli og Årøy
Hovedmeny:
· Staten satsar på Årdal


MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no