SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogn og Fjordane:

Regjeringsdiktatet om sjukehus

Både mellom politikarar og fagfolk var det usemje om kor store dei fire sjukehusa i Sogn og Fjordane skulle byggjast, og kva slags avdelingar kvart av dei skulle ha.

Publisert 25.10.2001 12:51. Oppdatert 26.08.2002 12:18.
I 1970 såg det likevel ut til at fylkestinget sette sluttstrek for den store sjukehusstriden, då dei med 17 mot 11 røyster vedtok utbyggjing av alle dei fire lokalsjukehusa til såkalla "fullverdige, tredelte sjukehus".

Men i mellomtida hadde det kome ei ny sjukehuslov som gav Staten større avgjerdsmynde i slike saker. Lova gav Helsedirektoratet og Statens Sjukehusråd stor makt. Begge instansar gjekk inn for sentralsjukehus i Førde. Den 23. juli 1971 omstøytte regjeringa Bratteli fylkestingsvedtaket og gjekk inn for sentralsjukehus i Førde. Vedtaket førte til sterke reaksjonar. Arbeiderpartimedlemer over heile fylket melde seg ut i protest, og kring dei fire lokalsjukehusa loga fakkeltoga mot "regjerings-diktatet".

I pose og sekk

SSSF sto ferdig i 1979.
Det lokale opprøret gav resultat: Då Arbeiderpartiet og Trygve Bratteli på nytt skipa regjering i 1973, gav den klarsignal til utbyggjing og modernisering av alle dei fire lokalsjukehusa, i tillegg til nytt sentralsjukehus. Utvida lokalsjukehus stod ferdig kring 1977, og sentralsjukehuset kom i drift 1979 (sjå: Førde Sentralsjukehus (SSSF). Sogn og Fjordane fekk såleis både i pose og sekk, men hadde skaffa seg eit nytt problem: Overkapasitet og tunge driftsutgifter som ein i lengda ikkje kunne bere.

Neste artikkel:
· Kroken på døra i Høyanger
Førre artikkel:
· Striden ved Nordfjord Sjukehus
Hovedartikkel:
· Sjukehusstriden 1967–1972


SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no