SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Naustdal:

Kraftverka i Naustdal

Utsyn frå Hovefossen over elva Nausta. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Utsyn frå Hovefossen over elva Nausta. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Elva Nausta pregar og formar dalføret i Naustedalen frå fjord til vidde. På grensa mot Gloppen kommune går vass-skillet, og på nordsida renn Gjengedalsvassdraget mot Hyen. Begge vassdraga er kjende som gode lakseelvar. Sogn og Fjordane Elektrisitetsverk (SFE) eig fallrettane i begge vassdraga, og har heilt sidan 1960-talet hatt ynskje om utbyggjing.

Publisert 03.10.2001 15:05. Oppdatert 27.12.2006 13:55.
Då landsdelskomiteen for Vestlandet (Vestlands-komiteen) i
1968 gjorde framlegg om ny Industriby i Askvoll basert på eit nytt, stort aluminiumsverk, var tanken at verket skulle få kraftforsyninga si frå nye kraftverk i Nausta og Gjengedalselva, og frå Gaularvassdraget. Planen vart ikkje fylgt opp, og Nausta vart mellombels verna i 1993. Sogn og Fjordane Energi AS har på nytt teke opp spørsmålet om kraftutbygging i Naustdal og Hyen etter reduserte planar.

Første kraftverk i 1910

Den første som bygde ut kraftverk i Nausta var Henrik Gundersen i Naustdalsfossen i 1910. Han hadde planar om å forsyne sentrum med elektrisk straum, men vart slegen på målstreken av ei interessentgruppe som skipa Naustdal E-verk, og bygde ut kraftverk i Hovefossen i 1916. Kraftverket kom i drift 1918, og leverte straum til dalføret frå Naustdal til Indrekvam. Både kommune og sparebank hadde garantert for 100.000 kroner, og fekk svi då nedgangstidene kom på 1920-talet og folk ikkje kunne betale for det vesle dei leigde i straum. Kommunen gjekk inn i kraftselskapet L/L Svultingen i 1947, men fekk kraft derfrå først i 1956. Kraftverket i Hovefossen gjekk til 1953, då turbinen havarerte. Kraftlina vestover langs fjorden til Gjøringebø var ferdig i 1959, og dermed hadde alle langs fjorden elektrisk straum.

Lova gratis straum

Men Nausta baud på fleire store fossefall: Ingeniør Vaksdal hadde planlagt kraftverket i Hovefossen. No fekk han kjøpe fallrettane elles i vassdraget, m.a. mot at grunneigarane skulle få gratis kraftleidningar og straum. Vaksdal kjøpte i 1916, men alt i 1917 selde han til skipsreiar Jacob Kjøde frå Bergen.

Økonomiske vanskar

Tidlegare Vevring kommune gjekk i 1918 med i det interkommunale Ålfot-selskapet, trass i at ordførar Gjert Andreasson Hegrenæs var ein av dei største skeptikarane til eit kraftselskap som skulle stå for straumforsyninga til Nordfjord og mesteparten av Sunnfjord. Vevring fekk som dei andre eigarkommunane store økonomiske problem då Ålfot-selskapet havarerte (sjå Ålfotsaka).
Kraftverk i Tufteelva. Foto: Oddleiv Apneseth

Småkraftverk

Elles vart det bygd ei mengd småkraftverk som forsynte eitt eller fleire gardstun: Kringla (1923), Andal (1925), Gamlestøl/Trodøla (1926), Løtuft (1926), Herstad–Uragrova og Alielva (1927), Bruflot (1930), Birkeland (1930), Hamra (1930), Ekra (1936), Birkeland, Stølselva (1939), Naustdalslid (1940), Einevoll(1947), Helle (1950), Teigen (1950), Vona (1950), Styggelifossen (1951), Slettehaug (1954), Øvrebø (1954), Sørbø (1955).

MEIR OM NAUSTDAL 
Naustdal kommune

 
Aviser og media i Naustdal
Historia i Naustdal
Industri og næring i Naustdal
Kjende personar i Naustdal
Kommunehistoria i Naustdal
Krigshistoria i Naustdal
Kyrkjer i Naustdal
Samferdsle i Naustdal
Skular i Naustdal
Verd å sjå i Naustdal

 
Video frå Naustdal
Lyd frå Naustdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no