SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Førde:

Større offentlege institusjonar i Førde

Sunnfjord Tingrett.
Sunnfjord Tingrett.

Sorenskrivaren i Sunnfjord

har halde til i Førde sidan 1852, men hadde også sete i bygda 1727-1745.

Publisert 18.09.2001 13:27. Oppdatert 23.05.2007 08:07.

Helsestell i Førde

M.a. Førde Sentralsjukehus og leiinga for Helse Førde held til i Førde.

Hjelpemiddelsentralen

- sjå Trygdeetaten.

Jordskifteverket

Jordskifteverket har hatt kontor i Førde sidan 1888, og sidan 1951 har Førde vore sete for jordskifteoverretten i fylket.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat - Region Vest

Kontoret har ansvaret for m.a. elveforbygging, damsikring, landskap- og miljøvern kring vassdrag i fylka Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Statens Vegvesen i Sogn og Fjordane

Bilsakkunnige for Sogn og Fjordane, starta med kontor på Leikanger i 1939. Bilsakkunnige flytta til Førde i 1949, med Jon Loen som første leiar. Frå 1979 har bilsakkunnige vore delt i tre regionar: Nordfjordeid for Nordfjord, Førde for Sunnfjord og Sogndal for Sogn. Førde Trafikkstasjon held til på Kronborg.

Sogn og Fjordane fylkeslandbruksselskap

– no Fylkesmannens landbruksavdeling – vart skipa i Førde i 1920 og hadde fram til 1955 kontor i Aurland. Kontoret har sidan 1956 halde til i Førde.
- Les meir om landbruksadministrasjonen under Sogn og Fjordane i artikkelen: Sogn og Fjordane Landbruksselskap.

Forbrukarkontoret

for Sogn og Fjordane skipa 1974 med Leif Rygg som første leiar. Kontoret hadde tre-fire tilsette. I 2003 vedtok styret i Forbrukarrådet å redusere talet på forbrukarkontor frå 19 til 10. Etter dette er forbrukarkontoret i Sogn og Fjordane lagt ned, og tenestene flytta til kontoret i Bergen.

Førde Teleområde

omfatta heile Sogn og Fjordane, og vart skipa i 1975. Nedlagt og slege saman til Bjørgvin med hovudsete i Bergen i 1993.

Norsk Rikskringkasting

– sjå under NRK Sogn og Fjordane.

Fylkesmannens landbruksavdeling

- sjå Sogn og Fjordane Landbruksselskap.

Konfliktrådet i Sogn og Fjordane, Førde

– Sjå Sogn og Fjordane fylke - Konfliktrådet i Sogn og Fjordane.

Lotteritilsynet

vart skipa i 2001 med Atle Hamar som leiar.

Stiftelsestilsynet

Sjå Lotteritilsynet .

Statlege og fylkeskommunale høgskular og vidaregåande skular

– sjå under Skular i Førde.

Sunnfjord Tingrett

- sjå under Sorenskrivaren i Sunnfjord.

Sogn og Fjordane Kunstmuseum

I 2004 vart Sogn og Fjordane Kunstmuseum omskipa til ei stifting som er ansvarleg for kunstsamlingar med i alt 2.900 verk.

Fjordane Tingrett

Sjå Sorenskrivarar og domstolar i Sogn og Fjordane under Sogn og Fjordane fylke og Sorenskrivaren i Sunnfjord.

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no