SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Sogn og Fjordane:

Statens Vegvesen i Sogn og Fjordane

Nyevegen fordi Eikefjord på riksveg 5 vart bygd av Statens Vegvesen, og opna i desember 2002. (Foto: Ragnvald Søgnesand, NRK
Nyevegen fordi Eikefjord på riksveg 5 vart bygd av Statens Vegvesen, og opna i desember 2002. (Foto: Ragnvald Søgnesand, NRK
Statens Vegvesen har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehald av riks- og fylkesvegnettet og tilsyn med køyretøy og trafikantar. Etaten har også ansvar for å oppretthalde tilbodet om riksvegferjer.

Publisert 18.12.2002 12:05. Oppdatert 13.01.2004 08:43.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
(Sjå og høyr fleire medieinnslag om vegar, tunnelar og drift av riksvegferjene under dei enkelte kommunane i høgre kolonne.)

Militærvesenet ansvarleg for vegane

Etter gamal tradisjon frå dansketida, var bygging og drift av veganlegg heilt fram til 1864 i hovudsak organisert av det militære.

Frå militær til sivil vegadministrasjon

- historia frå den nye veglova i 1851 fram til omorganiseringa av vegstellet i 2002.

Lokale vegkontor i Sunnfjord og Nordfjord

I 1838 vart det som nemnt, tilsett åtte veginspektørar i Sogn og Fjordane. Desse inspektørane sorterte under amtmannen (fylkesmannen) og hadde overoppsynet med bygging og vedlikehald av lokale vegar i sine distrikt.

Vegstasjonar og biltilsyn

Frå 1966 vart det skipa fem vegstasjonar.
I 1939 fekk Sogn og Fjordane eigen bilsakkunnig med kontor på Leikanger.

I dette huset heldt vegsjefane Borch, Knudsen og Torp til før det vart nytta for vegadministrasjonen fram til 1939. Huset brann i 1979. (Foto © Fylkesarkivet)

Vegsjefar i Sogn og Fjordane

Regionvegsjef Ole Christian Torpp. (Foto: A. Uglum, NRK)
Christopher Engebreth Borch 1895-1924 (vegktr. oppretta)
Knud Knudsen 1924-1937
Alf Torp 1937-1956
Egil Abrahamsen 1956-1970
Rasmus Gudbrand Værn 1970-1985
Lars Lefdal 1985-2003 (Knut Skjånes kst. vegsjef 1985-1989)
Frå 2003 har ikkje Sogn og Fjordane eigen vegsjef.

Vegsjefar i Region Vest:

Ole Christian Torpp 2003- (for Region Vest)

DESEMBER 2002: Fylkesordførar Nils R. Sandal, vegsjef Lars Lefdal og ordførar Aud Viken opnar nyevegen mellom Kronborg og Vie i Førde for m.a. å lette tilkomsten til sjukehuset. (Foto: Steinar Lote, NRK)MEIR OM SOGN OG FJORDANE FYLKE 
Sogn og Fjordane fylke
Fakta om Sogn og Fjordane

 
Fylkesordførarar og fylkesrådmenn
Milestolpar i Sogn og Fjordane fylkeskommune
Statlege institusjonar i Sogn og Fjordane

 
Lyd frå Sogn og Fjordane fylke
Video frå Sogn og Fjordane fylke
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no