SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Flora:

Kinna-kyrkja, segna og spelet

På vestsida av øya Kinn, med fritt utsyn over havet, ligg den vakre Kinna-kyrkja.

Publisert 26.09.2001 09:58. Oppdatert 25.02.2003 15:15.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Denne kyrkja, bygd kring 1100, er nær knytt til Selje kloster og Sunniva-legenden ved Stad. Den irske kongsdottera Sunniva rømde ifylgje segna frå heimlandet saman med ein liten flokk for å unngå tvangsgifte med ein vikinghovding. På tre skip dreiv dei i storm over havet. Dei fleste hamna i Selje, men ei gruppe dreiv i land på Kinn. Her er det på same vis som på Seljeøya ein steinhellar som dei kan ha budd i. Hellaren heiter Byrjehellaren, og her finst merke etter ein bygning. Like over kyrkja ligg Bornihellaren. Borni skulle vere systera til Sunniva.

Kinna-kyrkja

Legenda om Borni og slektskapet med Sunniva gjorde truleg Kinn til eit pilegrimsmål i mellomalderen. Kring 1150 vart det bygd ei etter måten stor steinkyrkje på Kinn. Kyrkja måler over 25 meter, og er bygd i to omgangar. Interiøret er dominert av det eineståande lektoriet frå kring 1250, ein rikt utskoren korboge i tre (sjå elles Kinn kyrkje).

Segna knyter Kinna-kyrkja til St. Sunniva, men meir truleg finn ein opphavet til kyrkja i keltiske misjonærmunkar som av ein eller annan grunn slo seg til på Kinn.

Kinnaspelet

Frå Kinnaspelet 1999. (Foto: NRK)
Sidan 1985 har kyrkjegarden ved Kinna-kyrkja vore scene for det årlege Kinna-spelet, skapt etter initiativ frå sokneprest Odd Stubhaug i samarbeid med teatersjef Anne Gullestad ved Sogn og Fjordane teater. Ved jonsoktider kvart år vert det historiske spelet "Songen ved det store djup" av Rolf Losnegård framført av profesjonelle skodespelarar og lokale amatørar. Handlinga er lagt kring reformasjonen i 1537.

Kinna-spelet fekk Fylkeskulturprisen i 1993.

Kinnaklova og kyrkja. (Foto: NRK)


MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no