SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Førde og Gaular:

Forretningsfamilien Berge

Bygstad hotell på Kviteneset i 1927. Lengst bak er tønnefabrikken. I huset til høgre var det butikk i første etasje. Bilen tilhøyrer Halvard Leirvik. (Foto © Fylkesarkivet)
Bygstad hotell på Kviteneset i 1927. Lengst bak er tønnefabrikken. I huset til høgre var det butikk i første etasje. Bilen tilhøyrer Halvard Leirvik. (Foto © Fylkesarkivet)
Brørne Erling og Ivar Berge kom på same vis som Forretningsfamilien Hjelmeland frå Bygstad i Gaular kommune. Berge-namnet er først og fremst knytt til bilmerket Volkswagen i Sogn og Fjordane.

Publisert 11.09.2001 11:48. Oppdatert 06.06.2007 10:47.
Berge-brørne kom frå ein familie som hadde drive både hotell, landhandel og tønnefabrikk på Kviteneset i Bygstad. Også broren Knut var ei tid engasjert i forretningsaktivitetane i Førde.

Grillen kafé

Forretningane til Berge-brørne i Førde har først og fremst vore prega av Erling Berge, men også broren Ivar Berge (1916–1990) har sett merke etter seg. Han var disponent i Førde Handelslag, som frå 1934 og nokre år heldt til i eigedomane som svigerfaren Nils J. Flom hadde bygd på Hafstad. Ivar Berge reiv den store forretningsgarden Flomstunet i 1963 og reiste nytt forretningsbygg som m.a. husa hans eigen ”Grillen kafé” som var ein populær samlingsstad i bygda til langt fram på 1990-talet. Bygget vart sidan overteke av Bjørn Solheim m.fl. som i dag driv Førde Motell i bygget.

Faksimilie av gamal annonse for Volkswagen.

Erling Berge

Erling Berge.
Den yngre broren Erling Berge f. 1922 kom til Førde som disponent for Førde Sport (sjå Forretningsfamilien Grønfur) frå 1947 til 1954, då han starta si eiga forretning.

Han vart fylkesforhandlar av Volkswagen, og den populære og rimelege VW-bobla gjorde Berge & Co. på kort tid til fylkets største bilforhandlar.

Verkstadhall og nye bygg

Erling bygde stor verkstadhall i Førde sentrum 1960, utvida 1964. Bergegården i sentrum bygd i 1970, seinare utvida. Bergehallen 1974, og
Bergehuset på Kronborg. (Foto: A. Nybø, NRK)
seinare utvida, og i 1980 Bergehuset på Kronborg, som er på 10500 kvm., og i tillegg til eiga bilforretning også husa andre forretningar, og i fleire år Hafstad vidaregåande skule, før den flytta til eige bygg på Hafstad.
Berge & Co. har avdelingar i Sogndal, Årdal, Florø, Stryn og Måløy.


Erling Berge selde den første bobla til Kristian Sandsmark i 1954. Bilen har Berge no kjøpt tilbake.


Bergegården i Førde sentrum vart bygd i 1970. (Foto: Arild Nybø, NRK)

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no