SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Når naturen herjar med oss

Etter raset frå Ramnefjellet i 1936.
Snøskred, rekordnedbør, jordskred og flaum har mang ein gong sett ein støkk i folk dei siste åra. Men skadane har heldigvis vore små i høve til dei verkelege katastrofane, som rasulukkene i Lodalen i Stryn i 1905 og 1936.

Historia i Gulen:

Gulatinget

Bård Breivik sine granittsøyler på tusenårsstaden. Foto: Svein Ove Hansli
27. august vart tusenårstaden Gulatinget høgtideleg opna. Stortingspresident Jørgen Kosmo stod for den offisielle seremonien. Gulatinget ved Eivindvik er den eldste og viktigaste tingstaden i Noreg.

Naziterror

Gestapo-sjef Helmut Klötzer teken til fange i mai 1945.
I tortur-kammeret hengde fangane i kjøtkrokar.

Først i Sogn

Den aller første kjende sogningen var frå Solund.

Kyrkjesoga

Alt på 1200-talet fanst 92 kyrkjer i Sogn og Fjordane.

Thrane i Sogn

Marcus Thrane
Sosialisten Marcus Thrane fekk mange tilhengarar i Sogn.


Tøffe fjellvegar

10 meter høge brøytekantar på gamle Strynefjellsvegen. Foto: Jamel Hayek Rake.
Gode heilårsvegar til Austlandet er livsnervane for næringslivet i Sogn og Fjordane. Heilt frå vikingtida har det vore handelsvegar over Filefjell, Sognefjellet og Strynefjellet, men kvar av desse fjellovergangane har si dramatiske historie som også har kosta liv.

Krigshistoria i Selje kommune:

Sanct Svithun-forliset

«Sanct Svithun»-forliset utanfor Ervik på Stad var ei av dei mest dramatiske hendingane på Norskekysten under 2. verdskrig. Skipet var på sørgåande då det på ettermiddagen ca. klokka 18:45 vart bomba av seks allierte fly på Stadhavet...

Storsvindlar frå Jølster?

Baron Audun Hugleikson vert feira med eige historiespel i heimbygda Ålhus i Jølster. Audun var ein av dei mektigaste menn i Noreg i mellomalderen. Men kvifor vart han hengd i 1302? Var det fordi han hadde svindla kongen for enorme summar?

Krigshistoria i Nordfjord

Det gamle vetesystemet i Nordfjord

I "Ringenes Herre - Atter en konge" vert det nytta vetar til å varsle om den komande krigen. På våre kantar var dette ein vanleg måte å varsla om ufred på i eldre tider...

Kjende personar i Eid kommune:

Sophus Lie

Sophus Lie (1842-1899), fødd på Nordfjordeid, son av sokneprest Johan Herman Lie. Professor i matematikk.

Kjende personar i Selje kommmune:

Wald Drageseth

Wald Drageseth (1920-1994), frå Selje. Ein av dei fremste industribyggjarane i Sogn og Fjordane gjennom tidene.

Glimt frå fortida

NRK Sogn og Fjordane sende våren og sommaren 2004 ein programserie på radio med glimt frå fortida i Sogn og Fjordane. Dei same programma kan du høyre her, og sjå nye kulturhistoriske bilete...

Krigshistorie:

Adolf Hitler vitja Sogn

Adolf Hitler vitja aldri Noreg offisielt. Men dette biletet viser at i 1934 var der Führer djupt inn i Sognefjorden...

 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2008  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no