Hopp til innhold

Zero: – Pinlig omkamp om Utsira

Miljøorganisasjonen Zero avviser rapporten som viser at effektive gasskraftverk på oljeplattformene på Utsira-høyden kan være bedre for klimaet enn elektrisk kraft fra land.

Debatt om Utsira i Politisk kvarter

STEILE FRONTER: Kari Elisabeth Kaski, nestleder i Zero, og Geir Vollsæter, spesialrådgiver i Industri Energi, er rykende uenige om elektrifisering av Utsira. Programleder Bjørn Myklebust ledet debatten i Politisk kvarter.

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Denne rapporten bringer ingen nye argumenter til torgs, det er heller en pinlig omkamp fra Industri Energi på en kamp de tapte i vår, sier Zero-nestleder Kari Elisabeth Kaski til Politisk kvarter på NRK P2 tirsdag morgen.

Rapporten Cicero senter for klimaforskning og Pöyry har utarbeidet på oppdrag fra LO-forbundet Industri Energi endrer ikke hennes oppfatning. Hun er fortsatt overbevist om at det beste for klimaet er å forsyne oljeplattformene på Utsira-høyden med elektrisk kraft fra land.

– Politikerne skal fatte valg i dag som gjør at vi når klimamålene, og da kan vi ikke bygge ut flere fossile kraftkilder, sier Kaski.

En samlet opposisjon på Stortinget presset regjeringen til å gå med på at installasjoner til havs på hele Utsira-høyden må forsynes med elektrisk kraft fra land.

På den måten håper politikerne å nå Norges klimamål.

Mener rapporten bygger på feil grunnlag

Men rapporten Industri Energi har bestilt konkluderer med at elektrifisering av Utsira kan gi beskjedne virkninger for klimaet, dersom effektene i de europeiske kraftmarkedene tas med.

Portrett av Kari Elisabeth Kaski i Zero. Blå bakgrunn.

STÅR PÅ SITT: Kari Elisabeth Kaski i Zero endrer ikke mening på grunn av rapporten.

Foto: Zero

Ifølge forskerne bak rapporten vil europeisk kullkraft og gasskraft trolig forsyne plattformene i Nordsjøen, ikke fornybar vann- og vindkraft fra Norge.

Dermed kan CO2-utslippene globalt sett øke i en periode, selv om de går ned i Norge.

– Denne rapporten gjør ikke annet enn å spå om framtida med modeller og forutsetninger som forskerne legger til grunn, sier Kaski.

Zero-nestlederen mener rapporten forutsetter at Europa ikke når sine klimamål og at det ikke finnes alternativer til kull og olje.

– Men vi lever i en verden der vi skal prøve å nå klimamålene, der vi er avhengig av å nå klimamålene, og der vi ser at fornybar energi vokser i utbredelse i Europa og i Norge, sier Kaski.

Ber politikerne tenke seg om én gang til

Geir Vollsæter i Industri Energi mener på sin side at rapporten tar tilstrekkelig høyde for at Europa når sine klimamål.

– De har regnet bredt, og sett både på hvordan politikken utvikler seg, om det blir mye fornybar energi og om kvotesystemet utvikles skikkelig, sier spesialrådgiveren til Politisk kvarter.

Han mener stortingsvedtaket om elektrifisering bygger på et mangelfullt grunnlag, og ber politikerne tenke seg om én gang til.

Terje Lien Aasland

OMBESTEMMER SEG IKKE: Terje Lien Aasland (Ap) står bak vedtaket om elektrifisering av Utsira.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Vi må utrede dette i et internasjonalt perspektiv. Jeg kan ikke fatte at man gjør vedtak i Stortinget, som dreier seg om så store verdier, uten å legge et bedre beslutningsgrunnlag til grunn, sier Vollsæter.

Ap vil ikke snu

Aller helst vil han at det nå nedlagte Kårstø-kraftverket – etter innføring av CO2-fangst- og lagring – skal forsyne Utsira-feltene med kraft.

– Elektrifisering fra land er det dårligste av de alternativene som man kunne ha valgt, sier han.

Men lite tyder på at rapporten får politikerne til å endre mening.

Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann, Terje Lien Aasland, står fast på at Utsira skal få elektrisk kraft fra land.

– Det er en riktig klimaavgjørelse. Det er forståelig at det er diskusjoner om man hadde oppnådd mer ved andre løsninger, men jeg tror dette var et riktig vedtak sett i lys av de klimaforpliktelsene vi har satt gjennom klimaforliket.

AKTUELT NÅ