Hopp til innhold

Vurderer røykeforbud i private hjem

Verdens Helseorganisasjon (WHO) ber norske myndigheter vurdere en å innføre en ny lov som vil forby folk å røyke hjemme.

Røyking

130.000 norske barn utsettes for passiv røyking, ifølge WHO.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Anne-Grete Strøm-Erichsen

else- og omsorgsminister Anne Grethe Strøm-Erichsen

Foto: Bjørn Sigurdsøn

Ifølge WHO utsettes 130.000 barn i Norge for passiv røyking, skriver Aftenposten.

Mens arbeidstagere har fått stor beskyttelse fra tobakksrøyk, så mangler barn det samme vernet.

– Det nøyaktige omfanget er ikke kjent, men sannsynligvis påvirker dette i størst grad barn i familier med lav sosioøkonomisk status, siden det er flest røykere i disse gruppene. Uansett er det uakseptabelt at selv et lite antall barn eksponeres for tobakksrøyk, skriver WHO.

Ifølge avisen mener WHO at norske myndigheter bør be befolkningen om ikke å røyke i eller utenfor bilen, når det er barn til stede.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har oppfordret WHO til å se på røykeforebygging i Norge. Organisasjonen har satt ned en ekspertgruppe med norske og utenlandske helseeksperter, og intervjuet 60 sentrale personer i Norge.

Vurderer forslaget

Helseminister Anne-Grethe Strøm Erichsen sier til Aftenposten at de nå vurderer forslaget.

– Spørsmålet vi må stille oss er: Har ikke barn rett til å vokse opp i et røykfritt miljø? Vi vet at 20 prosent av norske barn utvikler astma og allergi. Mye kan skyldes forurensning og andre faktorer, men det er ikke tvil om at passiv røyking er et problem, sier hun.

Svikter

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen sier til avisen at han har ingen planer om å foreslå forbud mot røyking innendørs. Men det tobakksforebyggende arbeidet i Norge ikke er godt nok, mener han.

– Min oppfatning er at foreldre av 2010 har gode vaner for tobakksbruk i bil eller innendørs der barn bor eller er til stede. Det har derfor til i dag ikke foreligget noen forslag i Norge om bruk av lovvirkemiddel for å endre adferd hos voksne.

AKTUELT NÅ