Hopp til innhold

Røyking i bil kan bli forbudt

Helsemyndighetene vurderer nye og strengere tiltak for å få ned tobakksbruken.

Røyking i bil

Illustrasjonsfoto.

Foto: David Moir / Scanpix/Reuters

Verdens helseorganisasjon (WHO) har evaluert den norske innsatsen mot tobakksbruk, og organisasjonen anbefaler at barn må beskyttes bedre mot passiv røyking.

– Det er helt klart at Norge må gjøre mer for å begrense barns eksponering for passiv røyking, sier statssekretær Roger Ingebrigtsen (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Lager ny tobakksstrategi

Helsedepartementet skal nå lage en ny strategi for tobakksforebygging.

Tromsøværingen Ingebrigtsen sier at de i dette arbeidet vil vurdere tiltak mot røyking i biler hvor barn er til stede, og at et forbud kan bli diskutert.

– Hvis vi spør alle barn i Norge, er jeg ganske sikker på at de vil ønske seg røykfrie biler. Så må vi spørre oss hva vi vil gjøre for å få røykfrie biler. Vi kan vurdere tiltak som holdningsskapende arbeid, informasjonskampanjer og informasjon hos fastlegen. I siste instans kan man vurdere et forbud. Jeg tenker i alle fall at folk vil ha større forståelse for en lovregulering i forhold til å røyke i en bil der det sitter barn enn om vi begynte med lovreguleringer i hjemmene til folk, sier Ingebrigtsen til nyhetsbyrået.

Ingebrigtsen sier det er uaktuelt å forby røyking i hjemmene der barn oppholder seg, men han mener at helsestasjonene i større grad må følge opp gravide i forhold til røyking.

Målet er at den nye tobakksstrategien skal være klar i løpet av året.

Hva synes du om strengere tobakksregler? Si din mening!

Nyheter fra Troms og Finnmark