Vurderer å endre passloven etter NRK-avsløringer

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier at regjeringen skal vurdere å endre passloven etter NRKs avsløringer om at norske barn forteller om grov mishandling på skoler i Somalia.

Listhaug i hastemøte.

HASTEMØTE: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) hadde innkalt åtte ministre torsdag for å snakke om Norge har det regelverket som trengs for å kunne hjelpe norske barn som blir holdt i utlandet mot sin vilje.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Etter et møte med åtte statsråder torsdager sier Listhaug at de har kommet frem til flere mulige tiltak.

Blant annet skal de se på muligheten i passloven for å inndra pass hvis man er redd for at noen skal stikke av med barna til utlandet

Regjeringen vil også vurdere den loven som svenskene har, der man kan la være å gi barn pass med tanke på å beskytte dem.

– Det er ikke slik at man skal ta fra barn passet sitt etter forgodtbefinnende. Det er i de sakene hvor man er redd for at barna skal bli sendt ut av landet og de kan bli utsatt for et lovbrudd, sier Listhaug.

I tillegg til passloven sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne til NRK at hun vil se på barnevernsloven.

Vil stoppe økonomisk støtte

Regjeringen vil også se på muligheten for å begrense muligheten til at folk mottar økonomisk støtte mens de er i utlandet.

Det er allerede slik at hvis man tar med seg barna ut av landet og de er der i mer enn tre måneder, så mister man muligheten til å få kontantstøtte og barnetrygd. Nå sier Listhaug at de vil utvide ordningen.

– Vi vil også se på muligheten for at man skal miste barnetillegget knyttet til andre typer ordninger, sier Listhaug.

Kaller inn til samtaler

Helseminister Bent Høie sier at det er viktig å snakke med ungdommene som har fortalt om mishandlingen.

– Vi kommer til å be en våre erfarne innen tilsynsmyndigheten til å møte ungdommene som har kommet tilbake for å finne ut hvor det har sviktet, sier Høie til NRK.

Statsrådene på møtet ble også enige om å arbeide for å bedre samarbeidet mellom forskjellige institusjoner som er i kontakt med barn og foreldre, som skole, barnevern og Nav.

De skal møtes igjen om rundt to uker for å se på arbeidet videre.

Sylvi Listhaug hadde innkalt til hastemøte, blant annet for å se på dagens lovverk og hvilke systemer man har på skoler og i andre institusjoner som arbeider med unge.

Kalte inn etter Dagsrevy-reportasje

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug kalte inn til hastemøtet onsdag kveld, etter å ha sett en reportasje på Dagsrevyen der norske barn forteller om at de har blitt utsatt for grov vold på en koranskole i Somalia.

I alt åtte ministre ble innkalt for å diskutere om det trengs lovendringer for å hjelpe norske barn som blir sendt til utlandet mot sin vilje.

Ap-politiker Jan Bøhler, medlem av justiskomiteen på Stortinget, har tidligere uttalt til NRK at norske myndigheter bør bli flinkere til å hjelpe disse barna.

Norge har integreringsrådgivere på fire ambassader rundt omkring i verden. De jobber blant annet med å hjelpe unge som tar kontakt med å komme tilbake til Norge.

Hittil har de klart å hjelpe tilbake ti unge fra kontoret i Nairobi, opplyser innvandrings- og integreringsministeren.

SISTE NYTT

Siste meldinger