Voldsom økning i ølsmuglingen

SVINESUND (NRK): Smuglingen av øl økte med over 100.000 liter i fjor. Smuglerølet selges til spisesteder og på arbeidsplasser, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

5740 liter alkohol ble beslagt fra denne traileren på Svinesund

MANGE LITER: På Svinesund passerer det hver dag 1300 trailere. 1. desember ble denne stoppet med 5740 liter alkohol i lasten.

Foto: Tollvesenet

TOLLDIREKTØR BJØRN RØSE

BEKYMRET: Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix
Beslag 1. desember

GODT STABELET: Bildet viser beslaget av øl i en traier 1. desember.

Foto: Tollvesenet

I dag offentliggjorde Tollvesenet tallene for 2014. Den viser at ølsmuglerne kjører stadig flere liter over grensen.

Selv om antall beslag av øl faktisk gikk noe ned (fra 5093 til 4951), økte antall beslaglagte liter øl fra 395.589 til 507.738.

– Vi ser at den sterke veksten i alkoholbeslag bare fortsetter. En grunn er at dette i motsetning til narkotika ikke er et forbudt stoff. Og det viser seg at selv små prisforskjeller mellom landene gir et profittmotiv som gjør at det smugles, sier toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Stoppet med 20.000 liter øl

De største ølbeslagene i fjor ble gjort på Svinesund 10. mai og 1. juni. To lastebiler ble stoppet, begge med rundt 20.000 liter øl i bagasjen.

– Det er to modus som går igjen. Øl, røyk og kjøtt leveres enten til shabby spisesteder, eller så tas det opp bestillinger på arbeidsplasser. Da er det gjerne en bekjent av en av arbeiderne som smugler.

– Hvorfor øker beslaget av øl?

– Vi tror det har en sammenheng med en mer globalisert verden og et mer globalisert arbeidsliv, svarer Røse.

Ifølge Tollvesenet kommer smuglerølet fra Øst-Europa, mens narkotikaen kommer fra Sør-Europa.

Øl-smugling

ØKER: Beslaglagt øl i hele Norge i antall liter.

Doblet beslag av syntetisk narkotika

Syntetisk narkotika er et område som vekker stadig mer bekymring. Som i fjor roper tollsjefen varsku for denne svært farlige narkotikaen.

Narkotika

FARLIG: Syntetisk narkotika er ulovlig i Norge, men kjøpes over internett.

Syntetisk narkotika er kjemisk fremstilt og mange ganger sterkere enn tradisjonell narkotika. Syntetisk narkotika bestilles via internett og sendes i post- og kurersendinger. Storbritannia er det største avsenderlandet for denne typen narkotika til Norge.

I fjor ble beslagene mer enn doblet, fra rundt 5 kilo i 2013 til 11 kilo i 2014.

– Vi er bekymret med tanke på syntetisk narkotika. Selv om det tas små kvanta, er det farlig, fordi det er så konsentrert, sier Røse.

I tillegg til syntetisk narkotika beslagla Tollvesenet i fjor totalt 324.000 narkotiske tabletter, 167.000 dopingenheter, 254.000 ulovlige legemidler og 42.000 ecstasy-tabletter.

To millioner brukedoser

Det totale beslaget av narkotika tilsvarer ifølge Tollvesenet et par millioner brukerdoser.

I 2014 beslagla tollerne 640 kilo hasj, 255 kilo marihuana, 132 kilo kokain, 34 kilo heroin og 104 kilo amfetamin. Khatbeslagene var på 7,6 tonn, mot 13,5 i 2013.

Nedgangen i khatbeslagene har trolig sammenheng med at khat i løpet av de to siste årene er blitt forbudt både i Nederland og Storbritannia som har vært de viktigste transittlandene for khatsmuglerne, mener Tollvesenet

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger