Visesentralbanksjef går på dagen

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen går på dagen etter å ha fått avslag på fornyet sikkerhetsklarering. Hans kinesiske kone er årsaken til avslaget.

Jon Nicolaisen

Visesentralbanksjef Jon Nicolaisen fratrer sin stilling med umiddelbar virkning.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Sivil klareringsmyndighet oppgir til meg at årsaken til at jeg ikke får fornyet sikkerhetsklarering er at min kone er kinesisk statsborger og er bosatt i Kina der jeg støtter henne økonomisk, sier Jon Nicolaisen selv i en pressemelding.

Norges Bank opplyser til NRK at beskjeden fra Sivil klareringsmyndighet (SKM) kom 20. november.

Nicolaisen har ifølge Norges Bank vært gift med den kinesiske kvinnen siden 2010, og fortalte banken om ekteskapet samme år. Nicolaisen ble sikkerhetsklarert da han tiltrådte som visesentralbanksjef 1. april 2014.

Beskjeden fra SKM kom i november

I 2019 ga Finansdepartementet beskjed om at sikkerhetsklareringen av Nicolaisen måtte fornyes. Dette arbeidet startet sent i 2019, og endte etter hvert med avslag fra SKM.

– De slår samtidig fast at det ikke er forhold ved meg personlig som skaper tvil om min sikkerhetsmessige skikkethet, men at dette ikke veier tungt nok. Det har jeg nå måttet ta konsekvensen av, sier den avtroppende visesentralbanksjefen videre.

Han ønsker ikke å gi stille til intervju eller gi ytterligere kommentarer til saken, opplyser Norges Bank til NRK.

Direktør Gudmund Gjølstad i Sivil klareringsmyndighet vil ikke uttale seg om enkeltsaker. Han uttaler seg på generelt grunnlag til NRK.

– Det jeg kan si er at han har vært klarert på et tidligere tidspunkt, og i den forbindelse sendte arbeidsgiver inn en forespørsel om reklarering. Når man blir reklarert så blir all informasjon gått gjennom på nytt, med ny helhetlig vurdering som baserer seg på eventuelle endringer, sier Gjølstad til NRK.

– Har det skjedd noe siden forrige klarering som gjør at Nicolaisen ikke har blitt reklarert?

– Det trenger det ikke nødvendigvis å bety, uten at jeg vil si noe konkret om hva som er tilfellet i denne saken, sier Gjølstad.

Saksbehandling har tatt lengre tid enn normalt

Han sier at også eksterne forhold kan føre til at en person mister klareringen.

– Det er sånn at vi gjør en vurdering av den som skal bli klarert sin sikkerhetsmessige skikkethet. Hvis vi legger til grunn at risikoen er for stor, så kan vi ikke gi klarering. Det trenger ikke bety at det er noe å utsette på hovedpersonen, men det kan være andre forhold som blir årsaken til at man ikke får klarering, sier Gjølstad.

– På generelt grunnlag, hvorfor kan en kinesisk ektefelle være årsak til at man ikke får sikkerhetsklarering?

– Det at man har en kinesisk ektefelle vil aldri alene være årsak til at man mister sikkerhetsklarering. Men det kan være forhold tilknyttet dette som påvirker vurderingen av den sikkerhetsmessige skikketheten. Vi har ingen skjematisk tilnærming og det er ikke sånn at man blir vurdert ut ifra hvilket land man har en ektefelle, men det er andre forhold knyttet til det – tilknytning til andre land, risiko for å bli utsatt for press, som påvirker avgjørelsen.

Fikk fornyet tillit i mars

Ifølge Gjølstad har prosessen rundt klarering av Nicolaisen vart lenger enn normalt, noe han kaller beklagelig. SKM begynte prosessen i 2019.

– En majoritet av sakene våre er avgjort på under en måned, også har vi også et visst volum saker som krever at vi må innhente mer informasjon. Et av saksbehandlingskrittene som kan bidra til at tiden blir lang, er at man gjennomfører sikkerhetssamtaler.

– Hva er en sikkerhetssamtale?

– En sikkerhetssamtale er et skritt som gjennomføres i de saker som det er nødvendig for å oppklare forhold, og opplyse informasjonen som både hovedpersonen og andre kilder eventuelt har lagt fram for oss.

– Hvis klareringsmyndigheten trenger å gjennomføre en sikkerhetssamtale for å opplyse saken tilstrekkelig, så gjøres det. Det gjøres ikke i alle saker, heller ikke i alle saker som får en negativ avgjørelse, og da er det fordi saken er tilstrekkelig opplyst på andre måter, sier Gjølstad.

Åremålet til Nicolaisen gikk opprinnelig ut 1. april i år. I mars fikk han fornyet tillit, og han skulle etter planen sitte fram til utgangen av 2023. Fra april har han hatt et særskilt ansvar for å følge opp Oljefondet.

Ikke besluttet hva slags rolle Nicolaisen skal ha fremover

– Var giftermålet et tema da Nicolaisen gikk fra ansvar for pengepolitikk til ansvar for Oljefondet tidligere i vår?

– Begge rollene krever den samme sikkerhetsgraderingen, svarer Norges Bank i en e-post til NRK.

Det er ikke besluttet hva slags rolle Nicolaisen skal ha fremover, ifølge Norges Bank:

– Jon Nicolaisen har hatt permisjon fra Norges Bank i det tidsrommet han har vært visesentralbanksjef. Gitt den situasjonen som har oppstått, ber vi om forståelse for at Norges Bank og Nicolaisen må komme tilbake til hans situasjon framover etter en helhetlig vurdering. Den daglige driften av banken vil fortsette som normalt. Visesentralbanksjefens oppgaver i den daglige ledelsen av Norges Bank blir ivaretatt av andre i organisasjonen, skriver banken i en e-post til NRK.

Ba om å fratre umiddelbart

Finansdepartementet ønsker ikke å uttale seg utover pressemeldingen som kom på fredag, men skriver dette i en e-post til NRK:

– Siden Sivil klareringsmyndighet ble opprettet våren 2018, har vi bedt Norges Bank om å sende alle klareringsanmodninger for ansatte i Norges Bank direkte til SKM. Norges Bank er dermed såkalt anmodende virksomhet og styrer selv prosessene rundt sikkerhetsklareringer. Norges Bank er også autorisasjonsansvarlig for visesentralbanksjefene, skriver Finansdepartementet i e-posten.

På bakgrunn av avslaget om fornyet sikkerhetsklarering, løste i dag Finansdepartementet Nicolaisen fra sin stilling. Nicolaisen ba så om å fratre stillingen med umiddelbar virkning, skriver departementet selv.

Departementet skriver også at jakten på en etterfølger starter umiddelbart.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier han vil savne sin visesentralbanksjef.

Foto: Hallvard Norum / NRK

– Vil savne Jon Nicolaisen

Sentralbanksjef Øystein Olsen sier han tar Finansdepartementets beslutning til etterretning.

– Jeg vil savne Jon Nicolaisen i stillingen som visesentralbanksjef, et verv han har skjøttet på en utmerket måte som nær kollega og dyktig fagmann. Gjennom sentrale stillinger i banken har han gjennom en årrekke gitt et vesentlig bidrag til å utvikle Norges Bank, sier Øystein Olsen i en pressemelding.

Nicolaisen har jobbet mesteparten av yrkeskarrieren sin i Finansdepartementet og Norges Bank.

I «banken», som det heter i økonomikretser, har han jobbet siden 1995. Med unntak av tre år i permisjon, 2003-2006, har Nicolaisen vært der i ulike stillinger siden den gangen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger