Hopp til innhold

Vil stille fagkrav til alle lærere

Odd Einar Dørum (V) mener at vi ikke er gode nok til å gi elever tilpasset opplæring.

Undervisning

Illustrasjonsbilde.

Foto: Colourbox


Tidligere i dag skrev NRK om at det ikke stilles noen krav om spesialpedagogisk kompetanse til lærere , som underviser elever med behov for spesialundervisning. Siden publikasjonen har mange reaksjoner meldt seg fra flere politiske partier.

Venstre vil stille fagkrav

Venstre vil stille fagkrav til alle lærere i alle fag og har foreslått å knytte fagkrav til undervisningen, ikke bare til ansettelse.

Odd Einar Dørum

Odd Einar Dørum, Venstres utdanningspolitiske tallsmann.

Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

Samtidig foreslår Venstres utdannings-politiske tallsmann, Odd Einar Dørum, at det innføres et kompetanseår for alle lærere slik at de oppfyller fagkravene.

- Det er avgjørende viktig for all undervisning, også spesialundervisningen, at lærerne er faglig kvalifiserte og trygge pedagoger, sier Odd Einar Dørum.

Han mener at barn og ungdom med lærevansker, funksjonshemminger og atferdsproblemer ikke får den hjelp de har krav på, og lar seg ikke overraske av situasjonen.

- Jeg er dessverre ikke overrasket. Det er åpenbart nødvendig å sette tydelige fag- og kompetansekrav til lærerne som underviser i de forskjellige fagene. Dette bør gjelde alle fag og alle trinn, understreker Dørum.

Ingen krav om kompetanse

Til tross for at elevene med behov for spesialundervisning er den gruppen elever med størst behov for å få tilpasset opplæring for å henge med i undervisningen, finnes det ingen krav om at læreren har spesialpedagogisk kompetanse.

Det blir beskrevet i rapporten «Spesialundervisningen i grunnskolen under Kunnskapsløftet» , som har blitt utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

- Bekymringsfullt

Ine Marie Eriksen Søreide

Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen.

Foto: NRK

Ine Marie Eriksen Søreide (H), leder i Kirke-, utdannings- og forskningskomitéen, synes det er bekymringsfullt at det er flere ufaglærte som jobber med spesialundervisning.

- Hvis det er slik at barna ikke får den undervisningen de har krav på, er det bekymringsverdig og brudd på opplæringsloven, sier Søreide.

Hun mener at kommunene burde gjøre noe med dette problemet, og at styrking av skolene er en av de tre store hovedsakene til Høyre i valgkampen.

- Vi ønsker å bruke tre milliarder kroner på fire år, for å sørge for økt kompetanse og flere lærere, sier Søreide.

- Gir ikke den hjelpen som er nødvendig

Venstre mener at vi ikke er gode nok til å gi elever tilpasset opplæring.

Partiet vil ikke akseptere at det er tilfeldigheter som avgjør om elever, som krever ekstra oppfølging, blir fanget opp og får den undervisning de har krav på.

- Det er av avgjørende betydning å ha ordninger som fanger opp dem som faller utenfor og trenger spesialundervisning på et tidligst mulig tidspunkt, sier Dørum.

Ønsker flere spesialpedagoger

Partiet mener også at vi må ha flere spesialpedagoger på skolene, som kan fange opp elever som trenger spesialundervisning, og som har kompetanse til å gi spesialundervisning til de elevene som trenger det.

- Vi trenger flere spesialpedagoger i felten og ikke ved sentrale kontorer. Dette er en mer fornuftig bruk av ressursene, til det beste for elevene. Derfor vil Venstre ha en nasjonal rekrutteringsplan for flere og bedre lærere, sier Dørum.

AKTUELT NÅ