Hopp til innhold

Vil registrere når kundene kjører og taster

– Vi ønsker at kundene våre blir mer bevisste på mobilbruken sin i bil, sier Fremtind. NAF er skeptiske.

Smartforsikring

REGISTRERER KJØREDATA: Siden 2017 har Sparebank 1 forsikring, kalt Fremtind fra 2019, hatt det de kaller en «smartforsikring» som registrerer kundenes atferd i trafikken.

Foto: Spinn/Fremtind

– Det er skremmende når du ser rundt på dine medbilister som faktisk har telefonene sin oppe. Jeg tror dette er den nye «fyllekjøringen», sier leder for Smart bilforsikring i Fremtind, Stine Bakke-Haugseth.

Stine Bakke-Haugseth

UTVIKLER APP: Stine Bakke-Haugseth leder et team på 14 utviklere og designere som videreutvikler en app som etter hvert vil kunne registrere kundenes mobilbruk i bilen.

Foto: Fremtind

Selskapet videreutvikler nå en forsikringsapp som kan registrere sjåførers mobilbruk.

– Vi gjør ikke dette for å straffe kundene. Det handler om at vi ønsker at våre kunder skal reflektere mer over egen kjøreadferd, og bli mer bevisste på mobilbruken sin i bil, sier Bakke-Haugseth.

Mobil – årsak til skader

Flere forsikringsselskaper NRK har vært i kontakt med ser en økt tendens til flere mindre skader i trafikken enn tidligere, og tror mobilbruk er en av årsakene.

En undersøkelse Norstat gjorde for Storebrand i siste halvår i fjor, viser at to av tre har brukt mobil uten handsfree mens de kjører bil.

Én av tre sjåfører gjør dette jevnlig.

– Ikke for å straffe

Skjermdump videreutviklet app

VIDEREUTVIKLET APP: Betaversjonen av appen «Spinn» kan basert på dine kjøredata anbefale om du bør la bilen stå en dag det er meldt om underkjølt regn. Appen registrerer også førers mobilbruk mens han eller hun kjører bil.

Foto: Skjermdump/Fremtind

Fremtinds app «Spinn» har til nå registrert kjørestil i trafikken, og har gitt kundene en kjørescore som gjør det mulig å få rabatt på bilforsikringen.

Bakke-Haugseth forteller at forsikringsselskapet sin subjektive oppfatning er at en stor del av skadeutbetalingene i dag skyldes uoppmerksomhet og manglende fokus hos føreren. Ønsket med den videreutviklede appen, er først og fremst å lære mer.

Vi vet ikke nøyaktig hvor mye mobilen distraherer, eller hvor mye av tiden norske bilister er distraherte på grunn av mobilbruk, men det er det vi ønsker å få mer kunnskap om, sier hun.

Bilfører, nært øyne i speil.Eksteriørt av bil. Nært av smarttelefon. Nært av smartplugg. Bil kjører forbi. Bil bremser.

OVERVÅKER KJØRING: Bilforsikringen kan bli billigere dersom du lar forsikringsselskapet registrere kjøringen din.

UP: Bør ikke være sosialt akseptabelt

UP-sjef Runar Karlsen er positiv til appen som skal registrere mobilbruk i bilen.

– Jeg tenker det kan være bra. Å gi noen gulrøtter til de som er flinke, kan være med på å få ned omfanget av mobilbruken, sier han.

De tre første kvartalene i 2018 skrev Utrykningspolitiet ut 13.260 forenklede forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon.

Karlsen mener at selv om politikontroller avskrekker og forebygger at folk gjør lovbrudd, er holdningsskapende arbeid også viktig.

– Det er liksom akseptabelt å ta en telefon, men folk snakker ikke så høyt om de blir tatt for ruskjøring. Mobiltelefon bør heller ikke være sosialt akseptabelt, sier han.

Fra 1. januar 2019 får man 1700 kroner i bot og to prikker på førerkortet om man bruker mobiltelefonen ulovlig i bil. Blir man tatt for ulovlig mobilbruk fire ganger på tre år, mister man førerkortet i seks måneder.

FÅR PRIKKER: Fra 1. januar i år får man 1700 kroner i bot og to prikker på førerkortet om man bruker mobiltelefonen ulovlig i bil. Blir man tatt for ulovlig mobilbruk fire ganger på tre år, mister man førerkortet i seks måneder.

Skeptisk

Fagansvarlig i NAF trafikktrening Morten Fransrud kjenner ikke til Fremtinds app, men er usikker på om den vil virke slik som tenkt.

Morten Fransrud

HAR TRO PÅ BILER: Morten Fransrud i NAF har stor tro på at biler som overvåker eierens oppmerksomhet, vil bedre trafikksikkerheten.

Foto: Tor D. Magnussen / NAF

– Den aller vanligste distraksjonen er førerens egne tanker. Folk lar tankene vandre, og er uoppmerksomme rett og slett fordi de ikke følger med. I hvor stor grad en app hjelper på dette, avhenger helt av hvordan den fungerer, og om man får et varsel, sier han.

Fransrud er også skeptisk til om personvernet blir ivaretatt med mobilovervåkningen i appen, og lurer på hvordan datainnsamlingen foregår, og hvem som eier kjøredataene.

Han har større tro på biler som overvåker om føreren er oppmerksom, gjennom å måle bilens atferd.

– Det mener jeg vil få betydning, fordi da reagerer bilen mens den kjører, sier han.

Deler ikke kjøredata

Simen B. Rudi, kommunikasjonssjef forsikring Sparebank1

Kommunikasjonssjef i Fremtind, Simen Rudi, sier at selskapet ikke deler kjøreinformasjon såfremt de ikke får et rettslig pålegg.

Foto: Sparebank1

Ifølge kommunikasjonssjef Simen Rudi i Fremtind deler ikke selskapet kunders kjøredata med andre, og de som jobber med skadeoppgjør har heller ikke tilgang.

– Dataene brukes i hovedsak til analyser for å sette risiko og pris, samt for å videreutvikle løsningen og tilby bedre tjenester til bileierne. Disse dataene er kundenes egne, og vi deler ikke med tredjeparter, sier han.

Det er imidlertid ett unntak:

– Når det kommer til myndigheter gjelder de samme reglene for oss som for teleselskapene. Vi deler ikke data, såfremt vi ikke får et rettslig pålegg, forklarer han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger