Hopp til innhold

Vil hente hjem norske militærstyrker fra Midtøsten

Regjeringen beskyldes for hemmelighold om militære samarbeidsavtaler. Opposisjonen på Stortinget vil ha svar på hvorfor norske spesialstyrker sendes til Midtøsten for å trene på ørkenkrig.

Bjørnar Moxnes (R) og Audun Lysbakken (SV) kommer med kraftig kritikk av regjeringens militære samarbeidsavtale med Jordan. De ber nå forsvarsminister Frank Bakke-Jensen komme med en redegjørelse for Stortinget.

Bjørnar Moxnes (Rødt) og Audun Lysbakken (SV) kommer med kraftig kritikk av regjeringens militære samarbeidsavtale med Jordan. De ber nå forsvarsminister Frank Bakke-Jensen komme med en redegjørelse for Stortinget.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Fra Rødt og SV kommer det kraftige reaksjoner på at Norge øker sin militære tilstedeværelse i Midtøsten. Leder for Rødt, Bjørnar Moxnes, mener det bør avsluttes umiddelbart.

– Forsvaret skal forsvare Norge. De skal ikke trene på ørkenkrig med diktaturer i Midtøsten. Norske spesialstyrker bør hentes hjem umiddelbart, sier Moxnes.

Han er kraftig provosert over det han mener er et bevisst hemmelighold fra regjeringen. I tillegg er Rødt-lederen uenig i påstanden om at militær tilstedeværelse i Midtøsten reduserer faren for terrorangrep mot Norge.

– Den beste måten å svekke terrorfaren på er å trekke oss ut derfra. Ved å sende soldater til Midtøsten øker vi derimot spenningen. Vi har ingenting der å gjøre, sier Moxnes.

Norske helikoptre over jordanske ørkenområder. De trener på å gi støtte til spesialjegerne under fremtidige oppdrag i Midtøsten.

Norske helikoptre over jordanske ørkenområder. De trener på å gi støtte til spesialjegerne under fremtidige oppdrag i Midtøsten.

Foto: Forsvaret

Trener på ørkenkrig

Søndag fortalte NRK om den militære samarbeidsavtalen som er inngått mellom Norge og Jordan.

Den innebærer at over de neste fem årene skal norske og jordanske spesialstyrker trene sammen.

De skal kunne løse skarpe oppdrag i Midtøsten, også utenfor Jordan.

To soldater fra Forsvarets spesialkommando i et ørkenområde i Jordan. De norske soldatene har etablert sitt hovedkvarter på en flybase utenfor Amman.

To soldater fra Forsvarets spesialkommando i et ørkenområde i Jordan. De norske soldatene har etablert sitt hovedkvarter på en flybase utenfor Amman.

Foto: Eirik Veum / NRK

Den norske styrken holder til på en flybase ved hovedstaden Amman. Leiren har permanent norsk bemanning. En liten gruppe soldater og offiserer fungerer som et støtteapparat.

Spesialstyrkene oppholder seg kun i Jordan i periodene soldatene deltar på øvelser. De er ikke fast stasjonert der.

Den norske styrken består av operatører fra Forsvarets spesialkommando og helikoptermannskaper fra 339-skvadronen.

Rødt mener situasjonen er uholdbar. Moxnes er rystet over at Bell-helikoptre som skulle bistå Hæren og sikre beredskap i Nord-Norge er sendt til Midtøsten.

– Vi har ikke hørt et ord om dette i Stortinget. Forsvarsministeren må komme og forklare seg, sier Moxnes.

Et norsk Bell-helikopter i øvelsesområdet i Jordan.

Et norsk Bell-helikopter i øvelsesområdet i Jordan.

Foto: Forsvaret

SV støtter kritikken

Også i SV har den militære samarbeidsavtalen mellom Norge og Jordan skapt uro. Partiet har allerede sendt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen flere spørsmål de vil ha svar på.

– Vi er kritiske og spør om dette er i Norges interesse. Jordan er et land med en tvilsom holdning til menneskerettigheter. Det er ikke Norges oppgave å ha et tett samarbeid med jordanske militære styrker, sier Lysbakken.

Lysbakken mener det er en gal prioritering å la norske soldater oppholde seg i Midtøsten. De skal først og fremst skal trene på å forsvare eget land

Norske soldater fra Forsvarets spesialkommando under trening i Jordan.

Norske soldater fra Forsvarets spesialkommando under trening i Jordan.

Foto: Eirik Veum / NRK

– Det bør være en åpen debatt om dette. Jeg synes det er pussig at regjeringen ikke har informert bedre og mer detaljert. Vi vil at forsvarsministeren kommer med en redegjørelse, forteller Lysbakken.

Vil svare Stortinget

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avviser at beredskapen i Norge er svekket ved at mannskaper fra Forsvarets spesialstyrker deltar på øvelser i Midtøsten. Han er heller ikke enig i at noe er holdt hemmelig.

– Avtalen mellom Norge og Jordan av 2019 er et rent teknisk dokument. Det setter rammer for trenings- og øvingssamarbeid. Regjeringen orienterer årlig Stortinget om Forsvarets trening og øving gjennom Stortingsproposisjon 1.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avviser at noe er holdt hemmelig for Stortinget.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avviser at noe er holdt hemmelig for Stortinget.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Det skriver Bakke-Jensen i en e-post til NRK.

Forsvarsministeren bekrefter at spesialstyrkene sendes til Midtøsten for å trene på oppdrag i ørkenområder. Soldatene skal forberedes på å senere løse oppdrag i slike omgivelser.

– Forsvarets spesialkommandos opphold i Jordan i september var en del av Forsvarets løpende treningsprogram. Programmet skal sikre at avdelingene holder seg i stand til å løse pålagte oppdrag. Oppholdet i Jordan gir erfaring i deployering av personell og materiell over store avstander, forklarer forsvarsministeren.

Videre heter det at styrken får «områdeerfaring, erfaring i å operere i ørkenmiljø og erfaring i samarbeid med vertslandsmyndigheter.»

Tror på samarbeid

Anniken Huitfeldt fra Arbeiderpartiet er leder av utenriks- og forsvarskomiteen. Hun mener det fortløpende må avveies hvor mange soldater som kan sendes ut av Norge. Det viktigste er at den hjemlige beredskapen ikke svekkes.

Anniken Huitfeldt støtter regjerings militære samarbeidsavtale med Jordan.

Anniken Huitfeldt støtter regjerings militære samarbeidsavtale med Jordan.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun støtter samarbeidsavtalen som regjeringen har inngått med Jordan.

– Jeg er for at vi skal trene i Midtøsten. Jeg er for at vi skal lære opp andre lands sikkerhetsstyrker i å stanse terror med militære virkemidler. Vi må ikke glemme at terrorgruppen IS ble nedkjempet militært, sier Huitfeldt.

LES OGSÅ: Trener på ørkenkrig.

AKTUELT NÅ