Hopp til innhold

Vil ha samme promillegrense på sjøen som i trafikken

MA – Rusfri Trafikk vil senke promillegrensen til sjøs. Høyre mener dagens grense må håndheves bedre.

Fritidsbåter

Stortinget har sagt nei til skjerping av promillegrensen til sjøs.

Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

Tall NRK har innhentet fra norske politidistrikter viser at antallet båtførere som blir tatt for promillekjøring ser ut til å øke i år. I juni og juli har 140 båtførere blitt tatt for å føre båt med over 0,8 i promille.

– Å senke grensen vil gi et tydelig signal

Generalsekretær i organisasjonen MA - Rusfri trafikk Elisabeth Kristoffersen, mener løsningen er å sette ned promillegrensen på sjøen til 0,2.

– Ved å senke til 0,2 gir man et tydelig signal om at å føre en båt ikke hører sammen med bruk av rusmidler i det hele tatt. Da promillegrensen på veien ble senket til 0,2, forsvant for eksempel begrepet «kjørepils».

– Alle gode grunner taler for å sette ned grensen.

Kristoffersen trekker også frem en undersøkelse hennes organisasjon gjennomførte for to år siden som viste at 72 prosent av befolkningen ønsket lavere promillegrense på sjøen.

– Regjeringen er litt i utakt med folk flest.

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

Generalsekretær i MA-Rusfri Trafikk, Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, tror at hos en del er holdningene til å bruke rusmidler når man kjører båt mer liberale enn på vei.

Foto: MA - Rusfri trafikk

Tom-Christer Nilsen, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av næringskomiteen på Stortinget mener det ikke er automatikk i at holdninger endres selv om en endrer tall i et regelverk.

Han sier at man i stedet for å diskutere akkurat tallet 0,2 må sørge for at det blir gode holdninger til alkohol og sjøliv.

– Det er viktig å sørge for at folk er klar over regelverket man har, at holdninger endres slik at det følges, og at kontrollen blir sterkere slik at folk faktisk overholder det.

Må håndheve dagens grense

– Vi har en jobb å gjøre med å gjøre folk klar over at det er en promillegrense til sjøs, og at den skal holdes. Og man bør ikke blande alkohol og det å føre båt, sier Nilsen.

Tom-Christer Nilsen

Stortingsrepresentant Tom-Christer Nilsen viser til erfaring fra Skottland hvor man ikke har sett effekten av å sette ned promillegrensen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Men han vil ikke senke promillegrensen på sjøen med det første.

– Å redusere promillegrensen til 0,2 vil være en utfordring. Det er allerede utfordringer nok med å kontrollere promillegrensen på 0,8.

Men vi kan vel bare bestemme oss for at grensen er 0,2?

– Nei, det er ikke så enkelt. Vi kan bestemme oss for at grensen er 0,2, men samtidig må vi se at det faktisk har en påvirkning på ulykkestallene i dag og det tyder ikke den kunnskapen vi har i dag på.

– Slik ressurssituasjonen er i dag må man første bygge opp kontrollapparatet for å kunne håndheve dagens grense før man setter en grense det ikke er mulig å håndheve, mener Nilsen.

– Ikke direkte sammenlignbart

Nilsen mener at det ikke er direkte sammenlignbart å se veitrafikk mot båttrafikk.

– Det er helt andre utfordringer når du kjører båt. Ser vi på ulykkene som har vært, er det en liten del av disse ulykkene som ville blitt truffet av en slik promillegrense. Av de ulykkene hvor alkohol har vært en faktor, så har de som har vært involvert hatt en gjennomsnittspromille på over 1,4.

– Det første vi må gjøre er å sørge for at den promillegrensen vi har i dag respekteres. Det å sette en promillegrense som er langt under den vil ikke ha effekt på ulykkessiden. Når vi ikke kan håndheve den med de ressursene som er i dag, vil det sannsynligvis føre til mindre respekt for selve grensen.

Kristoffersen er forbauset over argumentasjonen til Nilsen.

– De fleste alvorlige ulykker på vei skjer med promille godt over 1,0. Følger man det resonnementet så kunne man jo og heve grensen på vei til 0,8. Det tror jeg ikke noen kunne drømme om å gjøre i dag.

AKTUELT NÅ