Like mange dør i drukningsulykker som i trafikken

Brann- og redningssjef etterspør bedre svømmeundervisning for å få ned dødstallene.

Sørenga i Oslo

BADEBONANZA HAR FØRT TIL DRUKNINGSULYKKER: Hetebølgen har fått mange nordmenn til å bade den siste tiden. Men ikke alle er kanskje vant til å være ute i vannet, eller er gode nok svømmere, påpeker sjef i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Torbjørn Mæhlumsveen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Nesten like mange omkommer i drukningsulykker som i trafikken, sier sjef i Trøndelag brann- og redningstjeneste, Torbjørn Mæhlumsveen.

Tall fra Redningsselskapet viser at 102 personer døde av drukning i fjor. Til sammenligning døde 108 personer i trafikken.

Han peker på flere forebyggende tiltak som har ført til at antall omkomne i trafikken har gått betraktelig ned de siste årene.

Han etterspør det samme for drukningsulykker.

– Vi må ha bedre svømmeundervisning, mer informasjon og holdningsskapende arbeid, sier Mæhlumsveen.

Torbjørn Mæhlumsveen

KREVER BEDRE UNDERVISNING: – Det er superviktig at vi lærer ungene å svømme i åpent vann, ikke bare i basseng, sier brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Undervurderer vannet – overvurderer seg selv

Han er bekymret for alle drukningsulykkene den siste tiden.

– Vi ser at disse ulykkene skjer i Nidelva, i åpent vann og på ulike badeplasser. Vann er krevende. Spesielt strømmende vann. Folk undervurderer dette – samtidig som de overvurderer egne svømmeferdigheter, sier Mæhlumsveen.

– Tror du at hetebølgen har vært en årsak til de mange drukningsulykkene den siste tiden?

– Ja, det tror jeg. Det er nok flere som bader nå, enn på «vanlige» sommerdager. En del av disse bader kanskje ikke til vanlig. De har derfor kanskje ikke spesielt gode svømmekunnskaper.

Bare toppen av isfjellet

I helga var det så mange badeulykker rundt omkring i Norge at brannvesenet i Oslo valgte å gå ut med en kraftig advarsel. Antall drukninger den siste tiden er svært høyt.

Men sakene som når mediene er bare toppen av isfjellet.

– Vi rykker ut til veldig mange drukningshendelser. Vi har mange eksempler på at folk i vannet har blitt tatt opp av enten oss eller andre. Dette er det ikke medieoppmerksomhet rundt, fortalte brigadesjef i Oslo brann- og redningsetat, Knut Halvorsen.

Laster Twitter-innhold

Flest badeulykker i juli

70 prosent av alle drukningsdødsfall i forbindelse med bading skjer i juli.

Det viser Redningsselskapets gjennomgang av badeulykker de siste fem årene. Barn i barneskolealder, ungdom og eldre mennesker er mest risikoutsatt.

Brann- og redningssjefen Torbjørn Mæhlumsveen ønsker å trekke frem to ting for å forebygge slike badeulykker:

  • Barn må lære seg å svømme i åpent vann – ikke bare i basseng
  • Voksne må unngå koblingen alkohol og bading. Vurderingsevnen blir dårligere, samtidig tåler man vannet dårligere med alkohol i blodet

Norske barn er nemlig dårligst i Norden til å svømme. Det viser den siste undersøkelsen (2013) fra Norges Svømmeforbund.

102 personer døde av drukning i fjor, ifølge Redningsselskapet. Flere drukningsulykker skjer i forbindelse med bading. Derfor har Huseby ungdomsskole i Trondheim bestemt seg å ta en del av svømmeundervisningen ute – slik at elevene skal få kjenne på hvordan kroppen reagerer i vann som er kun 13 grader.

Flere drukningsulykker skjer i forbindelse med bading ute. Derfor har Huseby ungdomsskole i Trondheim bestemt seg å ta en del av svømmeundervisningen ute i åpent vann – som kun er 13 grader.

Mener skolene bryter opplæringsloven

Kun rundt halvparten av norske femteklassinger klarer å svømme minst 200 meter sammenhengende.

– Det er et paradoks at svømmeundervisningen på skolene foregår innendørs når mer eller mindre alle drukningsulykker foregår utendørs.

Det sier førstelektor Egil Galaaen Gjølme. Han jobber ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Han mener at barna ikke får den opplæringen de har krav på.

– Skolene bryter opplæringsloven når de ikke lærer elevene å svømme utendørs, mener Gjølme.

Kjenner du til vannvettreglene?

De kjente fjellvettreglene ble innført av Den Norske Turistforening (DNT) og Røde Kors i 1967, etter flere påsker med en rekke ulykker og dødsfall på fjellet.

Nå har Pirbadet i Trondheim tatt initiativ til å spre de mindre kjente vannvettreglene.

– Rett før sommeren fikk vi laget ni videofilmer som tar for seg disse. Vi ønsker at filmene skal bli spredt og brukt av både folk og skoler, sier direktør i Pirbadet, Annikken Sandberg.

Hun håper at vannvettreglene etter hvert kan bli like kjent som fjellvettreglene. Det handler om å redde liv, forklarer Sandberg.

– Det er viktig at man følger med barn og andre som svømmer. Og ikke minst: Det er bokstavelige talt livsnødvendig å lære seg å svømme. Vi håper at disse filmene og vannvettreglene skal være med og få ned antall drukningsulykker i Norge.

Vannvettregel 2: Barn skal aldri bade alene. Pass godt på dine egne barn og følg med andres.

Siste fra Trøndelag