Hopp til innhold

Vil ha mer av "Rimi-Hagen"

En av Norges rikeste menn, Stein Erik Hagen, støttet Fremskrittspartiet med 2 millioner kroner i forbindelse med forrige valgkamp. Men partiets velgere vil ha mer av ham.

Stein Erik Hagen
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

En undersøkelse gjennomført for NRK av Norstat, viser at over halvparten av Frp-velgerne er delvis eller helt enig i at de som tjener mye, bør betale mer i skatt.

Frp-velgerne om påstanden: De som tjener mye i Norge, bør betale mer i skatt

Totalt

Mann

Kvinne

Helt uenig

16 %

16 %

15 %

Delvis uenig

9 %

11 %

7 %

Verken uenig eller enig

16 %

18 %

14 %

Delvis enig

20 %

20 %

20 %

Helt enig

38 %

35 %

42 %

De kvinnelige velgerne stiller seg enda mer positive til dette enn mennene, og det er særlig dem fra 40 år og oppover som er helt enig i forslaget.

Det faller dessuten i svært god jord i Nord-Norge og Midt-Norge.

Går imot partiprogrammet

Når det gjelder synet på skatt, er ikke velgerne og Frp selv helt samstemte. For Fremskrittspartiet opplyser at partiet står for "en politikk hvor målet er lavere skatter og avgifter".

Partiet vil ha flatere skatt på inntekt og vil avskaffe formueskatten.

Dette ble også klart da Fremskrittspartiet jobbet med en konkret plan for de første 100 dagene i regjering.

- Hensikten med en 100-dagers plan er å omsette Frps politikk i praksis, sa Siv Jensen - og blant tiltakene partiet ville sette på dagsorden, var nettopp mindre skatt.

Siv Jensen og Celina Midelfart

Siv Jensens gode venninne Celina Midelfart er blant dem som ville tjent godt på en avskaffelse av formueskatten.

Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

AKTUELT NÅ