Vil ha kveldsåpne sykehusklinikker

Helseminister Jonas Gahr Støre ønsker at flere klinikker skal holde åpent til klokka 21. – Mange pasienter er travle mennesker som gjerne vil ta blodprøver ut over ettermiddagen og kvelden, sier Støre.

Helseminister Jonas Gahr Støre vil ha lengre åpningstid ved sykehusene.

Helseminister Jonas Gahr Støre vil at mer prøvetaking og behandling skal gjøres om kvelden. – I dag står utstyr for milliarder ubrukt store deler av døgnet, sier Støre.

– Jeg vil at flere skal holde oppe for eksempel til klokka 21. De ansattes organisasjoner er gjort kjent med dette. Om vi med utvidede åpningstider kan behandle flere, må partene i arbeidslivet legge til rette for dette.

Det sa helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) da han i dag holdt en timeslang tale til toppene i de fire regionale helseforetakene.

– Pasienter er som de fleste andre. Travle mennesker som er opptatt på dagtid. Mange vil gjerne ha mulighet for besøke poliklinikken, få tatt røntgenundersøkelser og blodprøver om ettermiddagen. Men det er i liten grad mulig. Den planlagte aktiviteten ved sykehusene avsluttes tidlig på ettermiddagen, sier Støre.

Møter ikke til time

Han setter også dette i sammenheng med at mange pasienter ikke møter opp til poliklinisk behandling eller undersøkelse.

– I dag er 80 prosent av ventelisteplassene innen poliklinisk behandling. Men det finnes en aktivitetslekkasje. 7 prosent av pasientene møter ikke til time. Det betyr 2-500.000 konsultasjoner. Hadde flere møtt opp, ville behandlingstiden vært kortere, sa Støre i sin tale.

Helseministeren vil la sykepleiere gjøre mer av jobben til leger.

Dyrt utstyr står ubrukt

Men det er ikke bare pasientenes tidsklemme som sløser med sykehusenes ressurser, mener Støre.

– Utstyr for milliarder står ubrukt store deler av døgnet. Noe av det mest kostbare utstyret vi har bli bare brukt fire timer om dagen, og bare på hverdager. Vi kan ikke se på at våre felles ressurser benyttes så mangelfullt, sier Støre.

En løsning er at de ansatte må jobbe mer på kveld og helg. et annet grep er å få flere ut i heltidsjobb.

– Utvidet åpningstid har et stort potensial. Men det hjelper lite hvis det ikke er folk på jobb, sa helseministeren.

Flere må jobbe heltid

Støre viser til SSB-tall som anslår at helse- og omsorgssektoren kan mangle 57 000 helsefagarbeidere og 28 000 sykepleiere i 2035.

– Samtidig har vi allerede en stor arbeidskraftreserve i alle som arbeider deltid i sykehusene. Hvordan kan vi rekruttere unge til yrket dersom de blir avspist med en deltidsstilling, spør Støre.

Han ga helseforetakene beskjed om at han har klare forventninger om at sykehusene lærer av hverandre for å nå målet om å redusere deltidsbruken med 20 prosent.

– Det vil koste

Eli Gunhild By

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, sier arbeidsgiver må være villig til å betale dersom sykepleierne skal jobb med kveldsskift.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

– Det er klart at å utnytte ressursene mer i løpet av døgnet er bra. Men våre medlemmer kommer ikke til å jobbe lengre arbeidstid uten å få betalt for det. Vi og Spekter må bli enige om en lønn som gir uttelling for den tida vi jobber, sier leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By.

Legeforeningen er enda mer avventende til forslaget:

– Jeg er avventende til det faktiske behovet. Noen steder kan dette være riktig, men jeg tror ikke behovet kan være så sterkt som det legges opp til - i hvert fall ikke på landsbasis, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing.

– Hvis dette skal ha en effekt vil man jo ønske leger både på dagtid og flere leger utover ettermiddagen. Da må man jo ansette flere leger, sier Gjessing.

Høyre mener konkurranse er svaret

bent høie

Bent Høie (H) er enig i at sykehusene bør undersøke folk også på kveld, men mener helseministeren bør slippe til flere private aktører.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Helsepolitisk talsmann i Høyre, Bent Høie, er helt enig i forslaget om å utvide sykehusenes åpningstider, men tror ikke det vil løse problemet med helsekøer i Norge.

– Han ønsker åpenbart ikke å bruke den muligheten det er å samarbeide med private for å minske køene. Derfor kommer han med de samme forslagene som hans Ap-kolleger gjorde på 90-tallet, med lengre åpningstider og bedre utnyttelse av kapasiteten på kveld, sier Høie.

– Jeg tror sykehusene har behov for mer konkurranse for å gjøre endringer, sier han.

Støre la også fram en rekke andre løfter og krav til de norske sykehusene:

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger