Hopp til innhold

Vil ha frivillige til å bruke briller – skal se om det beskytter mot korona

Den store «Briller mot korona»-studien begynner i dag. Forskerne fra FHI ønsker at så mange som mulig melder seg på.

Elton John med briller

GJERNE SLIKE BRILLER: Formålet er å ha noe som beskytter øynene mot virusdråper, så alle typer briller kan brukes dersom du blir med i studien.

Foto: LOIC VENANCE / AFP

Da Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen dro til OL i Beijing på mandag hadde de på seg briller. De hadde lest at øyebeskyttelse kunne gi dem et vern mot korona.

Nå skal forskerne forsøke å bevise det. Folk som ønsker å bidra til å avdekke sannheten blir oppfordret å melde seg på gjennom denne lenken.

Du må være over atten år gammel og villig til å bruke solbriller eller vanlige briller når du er ute blant folk.

Studien varer i to uker.

Avgang til OL i Beijing

BRUKTE ALT: Johannes Høsflot Klæbo har ikke noe ønske om å få korona nå rett før OL. På Gardermoen mandag stilte han med passende beskyttelse.

Foto: Terje Pedersen / NTB

Heier på studien

Studien har blitt godkjent i ekspressfart av Regional Etisk Komité (REK).

«Smittespredningen er sterkt tiltagende, og bruk av briller er et relativt enkelt og lite omfattende tiltak for den enkelte. Dette gjør etter komiteens vurdering at den potensielle nytten av studien er betydelig», skriver REK.

Studien har fått internasjonal oppmerksomhet, og danskene er allerede i gang med sin versjon.

– Vi samarbeider med danskene i den forstand at vi har samordnet protokollene, slik at resultatene kan sees i sammenheng, forteller leder for den norske studien, Atle Fretheim ved FHI.

Nettsiden til den danske brillestudien

REKRUTTERER NÅ: Danskene reagerte raskt da de hørte om den norske studien og kom før oss ut i løypa.

Foto: Rigshospitalet

Ønsker så mange som mulig

Målet til den norske forskningsgruppen er å rekruttere mange tusen mennesker. Over 20.000 forsøkspersoner og et høyt smittenivå i samfunnet vil gi sikre data.

– Deltagerne vil bli fordelt til å enten bruke briller, for eksempel solbriller, eller å ikke bruke det. De som vil være med får beskjed om de skal bruke briller eller ikke når de melder seg. Dette bestemmes ved automatisert loddtrekning, forklarer Fretheim.

Deltagerne må derfor ikke være avhengige av å ha på briller når de er ute blant folk. Brukere av kontaktlinser kan også være med.

Brillestudien Briller mot Korona FHI plakat

TO GRUPPER: Deltagerne i studien vil bli delt inn i to grupper. Den ene skal bruke briller og den andre skal ikke bruke briller. Da kan forskerne få data de kan stole på.

Foto: FHI

Kan ha langvarig nytte

Norske myndigheter tror vi snart kan være på vei ut av pandemien. Fretheim mener likevel at studien kan ha stor nytte.

– Vi vet ikke hvor lenge denne bølgen varer, eller om det kommer flere til høsten. Hvis vi lykkes med å få mange med i løpet av kort tid, vil resultatene være nyttige for håndteringen av den pågående pandemien, sier forskningslederen.

Atle Fretheim

LEDER STUDIEN: Atle Fretheim er fagdirektør ved Senter for forskning på epidemitiltak. Han håper studien kan gi folk et bra verktøy både for denne pandemien og de neste.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Fretheim ser også lengre fram i tid.

– Det kommer nye pandemier med luftveisvirus, og når det skjer må vi basere oss på erfaring og forskning fra tidligere pandemier. Dersom briller viser seg å ha en effekt, vil det være et enkelt tiltak å innføre kjapt, og uten særlig omkostninger for noen, mener Fretheim.

AKTUELT NÅ