Hopp til innhold

Vil gi bøndene en inntektsvekst på 1,75 prosent

Staten tilbyr jordbruket en inntektsramme på 90 millioner kroner i årets jordbruksoppgjør. Det er under en tiendedel av bøndenes krav.

Jordbruket mottar tilbudet fra staten

Statens forhandlingsleder Leif Forsell (t.v.)overrekker statens tilbud til bondeorganisasjonene i årets jordbruksoppgjør.

Foto: NRK

Staten foreslår å kutte i budsjettoverføringene til landbruket med 110 millioner kroner.

Minusen i overføringen fra staten skal oppveies av en økning i målprisene på 190 millioner kroner, som er den laveste økningen på mange år. Høyere målpriser beregnes å øke husholdningenes utgifter til mat med 0,1 prosent, eller 80 kroner i året.

– Moderasjon preger årets inntektsoppgjør, og statens tilbud må ses på bakgrunn av at inntektsveksten i jordbruket har vært klart sterkere enn for andre grupper, både i 2014 og i 2015, sier statens forhandlingsleder, departementsråd Leif Forsell.

Tilbudet fra staten er dermed svært langt fra bondeorganisasjonenes krav om en ramme på 950 millioner kroner.

Forsell sier at avstanden mellom krav og tilbud i kroner, ikke har vært mindre på ti år.

Sterkere inntektsvekst enn ventet

Bakteppet er at bøndene i snitt øker sine inntekter med 8,7 prosent i 2015, langt mer enn de 4,9 prosentene som var forventet, ifølge Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Hovedårsaken til den sterkere inntektsutviklingen er lavere renter.

Den forventede lønnsveksten i samfunnet for øvrig ventes å bli 2,7 prosent inneværende år.

Forsell mener statens forhandlingstilbud er godt, og tilsvarer en gjennomsnittlig inntektsvekst på 5 prosent for 2014-1016 sett under ett.

– Tar ikke norsk matproduksjon på alvor

Bondelaget mener tilbudet overhodet ikke svarer på landbrukets krav om økte inntektsmuligheter for å øke norsk matproduksjon, og sier i en pressemelding at det er svært urovekkende at regjeringa ikke tar Stortingets krav om mer mat på norsk jord på alvor.

– Dette skaper stor frustrasjon hos bonden, og sender et klart negativt signal til næringa, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Han mener forslaget vil bety en dramatisk omlegging av norsk melkeproduksjon, og sier at de nå vil gå gjennom tilbudet for å se om det gir grunnlag for forhandlinger.

–Svært krevende forhandlinger

Avstanden mellom krav og tilbud er stor, både når det gjelder prisøkninger og budsjettmidler. Mens jordbruket i sitt krav hadde lagt inn en økning i budsjettmidlene på 490 millioner kroner, vil statens tilbud medføre at overføringene til jordbruket reduseres med 110 millioner kroner.

– Dette er et skuffende tilbud som ikke svarer på de utfordringene jordbruket står overfor. Inntektsavstanden til andre grupper, målt i kroner, må bli mindre dersom ungdom skal ønske å gå inn i næringa, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Hun karakteriserer tilbudet fra staten som verre enn forventet.

(saken oppdateres)

AKTUELT NÅ