Hopp til innhold

Vil frata Klomsæt bevillingen

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet går inn for at Sigurd Klomsæt skal miste sin advokatbevilling.

Sigurd Klomsæt

Det er nå opp til Advokatbevillingsnemnden å avgjøre om Sigurd Klomsæt får beholde sin bevilling.

Foto: Berit Roald / Scanpix

Det er Advokatbevillingsnemnden som tar den endelige avgjørelsen i saken.

Bakgrunnen for innstillingen fra Tilsynsrådet er at Klomsæt skal ha lekket politiets bilder av Anders Behring Breivik fra terroraksjonene 22. juli til mediene. Bildene var en del av materialet som ble sendt ut til bistandsadvokatene.

I ettertid har det vist seg at politiet hadde merket bildene elektronisk for å kunne kjenne igjen avsenderen.

Merkene på bildene som ble sendt til Klomsæt, stemte overens med merkene på enkelte av bildene som ble publisert av norske medier. På grunn av lekkasjen besluttet Oslo tingrett at Klomsæt ikke lenger fikk være bistandsadvokat i terrorrettssaken.

Klomsæt har selv benektet at han eller hans advokatkontor er kilden til bildene.

– Uskikket til å utøve advokatvirksomhet

I beslutningen fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet heter det blant annet:

«Tilsynsrådet finner det etter en samlet vurdering klart at vilkårene for å innberette advokat Klomsæt til Advokatbevillingsnemnden med forslag om tilbakekall av hans advokatbevilling, foreligger. Han anses nå å ha mistet den tillit som er nødvendig i yrket. Styret finner også at han er uskikket til å utøve advokatvirksomhet, jf. domstolloven § 230 første ledd nr. 1.»

Daglig leder for Tilsynsrådet for advokatvirksomhet, Hege Bjølseth, sier til NRK at det er alvorligheten i saken som har vært avgjørende for innstillingen om at det bør reageres med tilbakekalling.

– Han har brutt en rekke regler som jeg ikke skal ramse opp her og nå, men i korte trekk kan det oppsummeres med at han har utlevert informasjon som han fikk, og som han skulle holde for seg selv. Den var ikke ment for allmennheten, og det skulle ikke kringkastes på noen måte, sier Bjølseth.

Hun forklarer at Klomsæt ikke kan praktisere som advokat eller opptre som rettshjelper, dersom han mister bevillingen.

– Nå er det opp til Advokatbevillingsnemnden å avgjøre om de vil ta denne anmodningen til følge. Alternativt kan de reagere med en advarsel eller en irettesettelse hvis de mener dette er mindre alvorlig, sier Bjølseth.

– Vi er sikre

Politiet, ved visepolitimester Hans Halvorsen, sa 29. februar i år at de var sikre på at de kunne identifisere det materialet som hadde blitt publisert, tilbake til en bestemt kilde. Samme dag fikk Klomsæt beskjed fra Oslo tingrett at han ikke fikk fortsette som bistandsadvokat i terrorsaken.

Beslutningen fra tingretten ble anket til lagmannsretten, som forkastet anken 14. mars. Lagmannsrettens kjennelse ble anket til Høyesterett, som igjen forkastet anken 27. mars.

Baard Amundsen i Advokatforeningen opplyser at Sigurd Klomsæt ikke er medlem av foreningen. Han meldte seg ut selv 29. september 2009, opplyser Amundsen til NRK.no.

Det har i dag ikke lykkes NRK.no å komme i kontakt med Sigurd Klomsæt.

AKTUELT NÅ