Hopp til innhold

Vil bruke disse «ti budene» til å kutte utslippene med 40 prosent

Norge bør kutte 40 prosent i CO₂-utslippene innenlands før år 2030. Det var et av forslagene da regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft la fram sin rapport fredag.

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft la frem sin rapport fredag.

CO₂ i atmosfæren
426,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima
Connie Hedegaard

Connie Hedegaard var EU-kommissær for klimaspørsmål fra 2010 til 2014.

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Det er mulig å kutte 40 prosent i CO₂-utslippene i Norge innen 2030. Det er ikke sikkert at det som er billigst frem mot 2030 er det som vil være billigst på sikt, sa Connie Hedegaard under fremleggelsens av rapporten om grønn konkurransekraft.

Hedegaard, som tidligere har vært både miljøvernminister i Danmark og EU-kommissær for klimaspørsmål, har sammen med den norske næringslivslederen Idar Kreutzer skrevet den omfattende rapporten som i dag ble overlevert regjeringen.

Kreutzer har bakgrunn som Høyre-politiker og Hedegaard kommer fra Konservativt Folkeparti i Danmark, men gjør det klart at det haster med å sette i gang tiltak.

– Dette er en «call to action». De norske utslippene er ikke begynt å falle ennå, så man ligger litt bakpå, så vi sier «kom igjen», sier Hedegaard til NRK.

Til sammen inneholder rapporten 65 forslag til politiske endringer. Til tross for at rapporten er skrevet av to partifeller, ville ikke statsministeren forplikte seg til å følge noen av forslagene.

– Det er mange som tror at det grønne skiftet dreier seg om bilavgifter. Det gjør det ikke. Det grønne skiftet dreier seg om hele det store samfunnet, hvordan vi får mer lønn og mindre utslipp, sa Solberg.

Erna Solberg får overlevert rapport

«Hele» det offentlige Miljø-Norge var til stede da statsminister Erna Solberg i formiddag fikk overlevert rapporten om grønn konkurransekraft av Connie Hedegaard (nr. 2 f.v.) og Idar Kreutzer (t.v.).

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

«Ti grønne bud»

I rapporten legges det frem det forfatterne kaller «10 prinsipper for politikkutforming»:

 • Forurenser skal betale
 • Utslipp og andre eksternaliteter skal prises
 • Det vi vil ha mindre av, skal skattes mer. Det vi vil ha mer av, skal skattes mindre
 • Det skal legges til rette for at forbrukere kan foreta informerte beslutninger
 • Offentlige anskaffelser skal være grønne
 • Planlegging og investeringer skal ta utgangspunkt i målet om å bli et
 • lavutslippssamfunn i 2050
 • Livssyklusperspektivet skal legges til grunn for offentlige investeringer og anskaffelser
 • Nye lovforslag skal inkludere en vurdering av CO₂-effekter der det er relevant
 • Grønn konkurransekraft skal bygges på velfungerende markeder
 • Det skal rapporteres på det vi vil oppnå og det vi vil unngå
Kristin Halvorsen

– Rapporten er en marsjordre til statsministeren og regjeringen, sier direktør i Senter for klimaforskning – Cicero, Kristin Halvorsen, til NRK.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Miljøorganisasjonene som var til stede under presentasjonen av rapporten var i hovedsak positive til det som ble lagt frem.

– I 1971 fikk vi de ti oljebudene. Denne rapporten danner grunnlag for de ti grønne budene. sier leder i WWF, Nina Jensen, til NRK.

Samtidig etterlyser Jensen det hun kaller det ellevte bud; «utviklingen må skje innen naturens rammer».

Også Rasmus Hansson fra Miljøpartiet de Grønne var positiv til rapporten, men sier samtidig at den ikke inneholdt mye nytt.

– Det er masse fornuft fra perm til perm og den legitimerer det som er opplagt, sier Hansson til NRK.

Røyk fra fabrikkpiper

Konsentrasjonen av klimagasser i luften er nå den høyeste på mange millioner år, viste tall som Verdens Meteorologiorganisasjon (WMO) la frem mandag.

Foto: PATRIK STOLLARZ / AFP

Skeptisk til oljeinvesteringer

Selv om forfatterne understreket at de ikke hadde skrevet noen rapport om norsk oljevirksomhet, stilte de likevel spørsmål ved hvor fornuftig det er å fortsette med store statlige investeringer i olje og gass.

– Utvalget gir en veldig klar advarsel til Norge om at det å investere 100 til 200 milliarder kroner hvert år i nye gassfelt er meget risikabelt fordi etterspørselen endrer seg, sier daglig leder i Zero, Marius Holm.

Statsministeren vil likevel ikke la bekymringene få noen umiddelbare konsekvenser for norsk olje- og gasspolitikk.

– Ingen ting i denne rapporten som sier at vi ikke skal åpne for 24 konsesjonsrunde, sier Erna Solberg til NRK.

AKTUELT NÅ