Varsler strengere reaksjoner

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen stolte på asfaltselskapene og la vekk ”svartelister” knyttet til ulovlig prissamarbeid. Men de siste ukene har det igjen blitt rullet opp saker om lovbrudd i bransjen.

Video 211439dc-98d4-4654-bc0e-77aa2fbd11be.jpg

Video: Statens vegvesens svartelister kan igjen bli aktuelle.

Terje Moe Gustavsen

Terje Moe Gustavsen lover å bli hardere i klypa hvis det oppdages nye tilfeller av prissamarbeid.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Da Terje Moe Gustavsen overtok som vegdirektør i november 2007 arvet han en hemmelighet fra sin forgjenger i sjefstolen.

Laget ”svartelister”

Statens vegvesen hadde laget en ”svarteliste” over personer i asfaltbransjen de ikke ville ha noe kontakt med. Navnelisten var laget på bakgrunn bevismateriale fra Økokrim som knyttet dem til ulovlig prissamarbeid.

– Vi følte oss lurt og hadde ikke lyst til å møte de personene som hadde vært aktive i dette internt i firmaene, sier tidligere vegdirektør Olav Søfteland.

Søfteland gikk av med pensjon i juni 2007. Tidligere den våren presenterte han navnene overfor styrelederne i de aktuelle asfaltselskapene. Mottakelsen var blandet. Flere av selskapene mente deres ansatte ikke kunne knyttes til lovbrudd.

La bort navnelistene

Året etter bestemte den nye vegdirektøren, altså Moe Gustavsen, at Statens vegvesen ikke lenger skulle bruke ”svartelisten”. Det informerte han om på et møte der store deler av bransjen deltok, 2. april 2008.

– Vi la til grunn at det hadde skjedd en opprydning i bransjen. Og at vi heretter ville forholde oss til selskapene og ikke til enkeltpersoner, sier Terje Moe Gustavsen.

Hvorfor det?

– Fordi selskapene må stå ansvarlig for å innrette seg slik at det ikke foregår juks og det er selskapene som kan utestenges fra konkurranse.

Moe Gustavsen sier han tok tak i listesaken med en gang han tok over som vegdirektør og hadde møter med hvert enkelt selskap og bransjeorganisasjonene. Temaene var om det hadde skjedd ulovlig samarbeid og hva som ble gjort for å unngå at dette skulle skje i fremtiden.

Fikk millionbøter

Bakgrunnen for ”svartelistene” var at Økokrim i 2006 gav fem av de største asfaltselskapene millionbøter for prissamarbeid og markedsdeling. Kolo Veidekke, Skanska og Oslo Vei vedtok foreleggene, men erkjente ikke skyld. Bøtene mot Lemminkäinen og NCC Roads ble til slutt frafalt etter en dom i Høyesterett fordi det var mindre selskap de senere hadde kjøpt opp som hadde utført lovbruddene.

Statens vegvesen fikk tilgang til politiets beviser for å vurdere om det var grunnlag for å gå til søksmål mot asfaltselskapene. Det gav de senere opp fordi det var vanskelig å finne ut om det offentlige hadde tapt penger på prissamarbeidet.

– Vi vurderte også om vi burde utelukke noen selskap fra anbudskonkurransene. Men det gikk vi også ifra fordi det var jo så få selskap og for at vi skulle få en konkurranse i markedet så måtte vi ha disse selskapene med, sier tidligere vegdirektør Olav Søfteland.

Toppledere på ”svarteliste”

I stedet satte altså veimyndighetenes jurister, etter en gjennomgang hos Økokrim, opp en ”svarteliste”. Det var en oversikt over hvilke personer fra asfaltselskapene de mente å kunne bevise hadde deltatt i ulovlig prissamarbeid.

Etter møter med selskapene ble flere navn fjernet fra listene. Men 24. april 2007 sendte Vegdirektoratet ut endelige brev til flere av asfaltselskapene hvor ansatte ble navngitt under dette avsnittet:

”De personene som synes å ha vært sentrale i prissamarbeidet mellom selskapene, har ikke lengre vår tillit, og vi ønsker ikke å møte disse i forretningsmessig sammenheng, så som kontraktsskriving og – oppfølging samt bransjemøter og lignende som Vegvesenet inviterer til. Vi vil derfor henstille til selskapet om å rette seg etter dette.”

Flere av personene som ble navngitt var leder i asfaltselskapene. Noen av dem har fortsatt sentrale posisjoner i dag. NCC Roads sier de har gått gjennom sine arkiver og ikke kan se at de fikk noe slikt brev fra vegdirektøren.

Skapte støy

Selv om ”svartelistene” var unntatt offentlighet, ble det mye støy i bransjen. Skanska er det eneste selskapet som i dag sier at det var helt naturlig at Vegvesenet som tilbyder satte slike krav. Andre selskap peker på rettssikkerheten til personene som ble satt på listene uten mulighet til å forsvare seg.

Ingen av asfaltselskapene erkjente skyld da de ble bøtlagt av Økokrim i 2006. Alle forsikrer at de tar sterk avstand fra prissamarbeid og at det ble satt i gang tiltak for å hindre at slikt skulle skje i fremtiden.

Likevel fortalte Dagsrevyen i forrige uke at Veidekke og NCC fortsatte å dele asfaltmarkedet i Trøndelag mellom seg. Saken blir etterforsket av Konkurransetilsynet.

Vegdirektøren mener likevel måten han håndterte listesaken på etter at han begynte var riktig.

– Skulle det nå vise seg at det fortsatt har foregått prissamarbeid så er det veldig skuffende. Den gang så sa vi klart i fra at ved nye brudd, så vil vi bli hardere i klypa med hensyn til reaksjoner utestenging, sier Terje Moe Gustavsen.

Vegdirektøren har allerede varslet at de vil vurdere å utestenge selskap allerede i årets asfaltsesong.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger