Hopp til innhold

Varsler gjennomgang: – Kan ha flere berøringspunkter

Flere departement kan være berørt etter NSMs ulovlige lån. – Vi må komme til bunns i saken, sier justisministeren.

NSM-direktør fratrer med umiddelbar virkning

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier informerte pressen om NSM-direktørens avgang.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Fredag gikk Sofie Nystrøm av som sjef for NSM. Grunnen var et ulovlig lån på 200 millioner kroner. Lånet ble inngått i forbindelse med leie av lokaler på Fornebu i Oslo. Lånene var til sikkerhetstilpasninger av bygget, IT-utstyr og møbler.

Snarøyveien 36

Lokalene NSM leier er i dette bygget på Fornebu.

Foto: Norwegian property

Ifølge Nystrøm har NSM hatt denne type låneavtaler siden 2014.

– Det kan ikke Justisdepartementet se at stemmer. Vi kan heller ikke se at disse avtalene har vært hos oss.

Det sa justisminister Emilie Enger Mehl på Dagsrevyen lørdag.

Les også Avgått NSM-sjef til VG: Hevdar dei la fram avtale for departementet

Emilie Enger Mehl på veg inn til pressekonferanse i forbindelse med at NSM-direktør Sofie Nystrøm

Det er Stortinget som bestemmer budsjettene til statlige etater. Derfor skal ikke statlige foretak ta opp gjeld hos private aktører i tillegg.

Godt kjent med

Leieavtalen var med Norwegian Property, mangemilliardæren John Fredriksens eiendomsselskap. Rentene på lånet var 10 prosent.

Ifølge Justisdepartementet gjennomgang, fikk de ikke oversendt låneavtalen før 7. november. Det skjedde etter et møte uken før, hvor NSM ba om mer penger.

Justisdepartementet var godt kjent med at dette var en avtale med innebygget finansiering, med en forpliktelse til å tilbakebetale beløpet med renter, skriver Sofie Nystrøm i en e-post til NRK lørdag kveld.

Dette står i dokumentet departementet fikk våren 2022:

Låneavtale

Departementet forsto dette som noe som er veldig vanlig, nemlig å bake inn økte kostnader i husleien – gjerne med en rente eller et avkastningskrav. Det som ikke har skjedd under noe departement, så vidt jeg vet, er at en underliggende etat tar et privat lån, sier Mehl til NRK.

Hva er forskjellen på en leieavtale med innebygd finansiering og den type lån som NSM har inngått?

Når man baker inn økte utgifter i husleien, er man innafor de budsjettmessige rammene, svarer Mehl.

Sier at avtalen ble endret

Nystrøm sier at Justisdepartementet, og deretter Kommunal- og distriktsdepartementet, i mai fikk et utkast til avtale som omhandler mer enn bare leie av lokaler. De hadde ingen merknader, ifølge henne.

Sofie Nystrøm

Sofie Nystrøm gikk fredag av som sjef for NSM. Hun ba selv om å få gå av.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Mehl forteller om en husleieavtale og to låneavtaler

Vi fikk et utkast til en husleieavtale, men den leieavtalen som ble inngått skiller seg vesentlig fra det utkastet vi fikk, sier Mehl på Dagsrevyen.

20. juni ga Justisdepartementet tommel opp for at NSM kunne inngå leieavtalen med Norwegian Property. 8. juli 2022 signerte NSM denne låneavtalen, som Justisdepartementet sier at de ikke visste om før 7. november i år:

Skjermdump

Dette er fra låneavtalen som Justisdepartementet ikke skal ha visst om får i november i år.

Foto: Skjermdump

Lånebeløpet ble doblet til 200 millioner kroner etter at denne avtalen ble inngått.

– En litt fjern tanke

Justisdepartementet sier at de skal se på rutine de har, for å se om de kunne oppdaget den ulovlige låneavtalen tidligere.

Det er jo ulovlig og har aldri skjedd før, så det er en litt fjern tanke, sier Mehl.

Emilie Enger Mehl

Det skal nå gjøres en gjennomgang i Justisdepartementet, sier minister Emilie Enger Mehl (Sp).

Foto: William Jobling / NRK

Saken kan berøre flere departement, opplyser justisministeren.

– Som varslet vil Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet gå gjennom husleieavtaler de siste ti årene, sier Mehl.

Noe av det som vil gjennomgås er:

  • Prosessen med inngåelse av ny leiekontrakt
  • Overføringen av det administrative ansvaret for NSM fra Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet i 2019
  • NSMs husleieavtaler de siste ti årene
  • Om det er forhold knyttet til etablering av ny enhet for eksportkontroll og sanksjoner under Utenriksdepartement som har sammenheng med låneavtalene

Flere spørsmål

Låneavtalen er ikke det eneste punktet det stilles spørsmål ved.

Når det inngås leiekontrakter på over 30 millioner kroner, skal Statsbygg være rådgiver i anskaffelsesprosessen. Det fikk Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KDD) til å sende spørsmål til Justisdepartementet.

– Ut fra brevet til JD forstår vi at NSM ikke har brukt Statsbyggs rådgivertjeneste i anskaffingsprosessen, står det i dokumentet Justisdepartementet har lagt ut.

Statsbygg ble aldri brukt som rådgiver på denne avtalen, opplyser KDD til NRK.

AKTUELT NÅ