Varsel til Arbeidstilsynet: – Leder i Oslo kommune trakassert for klesstil og politisk ståsted

Nå skal rådgivningsselskapet Deloitte undersøke hvordan ansatte i Plan- og bygningsetaten har det.

Toppen av bygget som huser plan-og bygningsetaten i Oslo, lysrefleksjon i vinduene.

Ifølge et varsel til Arbeidstilsynet er det en fryktkultur i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Nå skal påstandene granskes av Deloitte.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

I overkant av 450 ansatte jobber i etaten, som blant annet har ansvar for plan- og byggesaksbehandling i Oslo kommune.

I august mottok Arbeidstilsynet et varsel fra hovedverneombudet i etaten om at dårlig styring og ledelse av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune går ut over arbeidsmiljøet.

Hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten, Renate Grantsdottir

Renate Grantsdottir er hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Hun varslet Arbeidstilsynet om forholdene i etaten i august i fjor.

Foto: Privat

Som NRK skrev i oktober, hevdet en mangeårig tidligere tillitsvalgt i etaten at ansatte kunne bli «svartelistet», plassert i «hundebur» eller på «tørkeloftet» hvis de trosset ledelsen.

Nå har NRK fått tilgang til varselet Arbeidstilsynet har mottatt. Der hevdes det også at ledere i etaten blir trakassert av toppledelsen i samme etat:

«Ledere som ikke «passer inn» fryses ut, trakasseres og umyndiggjøres. Det er eksempel på at en leder har blitt trakassert på bakgrunn av klesstil og politisk ståsted. Fryktkulturen er vanskelig å komme til livs, da dette sitter under huden på flere avdelingsledere/mellomleder.», heter det i varselet.

Videre varsles det om at stadig flere medarbeidere er sykmeldte og utbrente.

NRK har ikke lyktes med å få en kommentar fra lederen som skal ha blitt trakassert. Hovedverneombud Renate Grantsdottir, som sendte varselet, vil heller ikke utdype ytterligere.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette utover det som allerede kommer frem i varselet, sier Grantsdottir til NRK.

Trakasseringspåstand skal granskes

Heller ikke kommunaldirektør i byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune, Geir B. Aga, eller etatsdirektør Ellen de Vibe, vil kommentere den angivelige trakasseringen.

Årsaken er at påstanden skal undersøkes som en del av en ekstern kartlegging av arbeidsmiljøet i etaten.

Det er rådgivningsselskapet Deloitte som har fått oppgaven med å granske etaten. Kartleggingen skjer på bakgrunn av varselet til Arbeidstilsynet, kartleggingssamtaler byrådsavdelingen har gjort og henvendelser til byrådsavdelingen.

Mandatet er vedtatt av byrådsavdelingen for byutvikling. Ifølge mandatet skal disse påstandene undersøkes:

  • at det eksisterer en fryktkultur i etaten
  • at motsigelse av ledelsen gir ubehagelige konsekvenser
  • at ansatte blir skjelt ut
  • at det utføres gjengjeldelser
  • at det er arbeidspress og høy detaljstyring

Årsaker til høyt sykefravær og gjennomtrekk i etaten skal også granskes. Rapporten skal være ferdig i april.

– Jobber godt

Den mangeårige etatsdirektøren Ellen de Vibe vil ikke bli intervjuet om den eksterne kartleggingen, eller varslet til Arbeidstilsynet. I en kommentar via e-post skriver de Vibe at hun tar varselet meget alvorlig.

Ellen De Vibe

Ellen de Vibe er etatsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

– Det jobbes godt sammen med de tillitsvalgte og hovedverneombudet om aktuelle forbedringstemaer, skriver de Vibe i en e-post til NRK via kommunikasjonsavdelingen i Plan- og bygningsetaten.

SISTE NYTT

Siste meldinger